Lurte staten for 30 millioner i tollunndragelse på biodiesel

Publisert

21 uriktige eksportdokumenter til EU-land.

En mann fra Østfold er i Fredrikstad tingrett dømt til to års fengsel for grov tollunndragelse. Mannen skal ha unndratt over 30 millioner i innførselstoll ved å utstede uriktige tolldokumenter.

Dokumentjuks

Ifølge tingretten har den tidligere sjefen for biodieselprodusenten Uniol utstedt 21 uriktige tolldokumenter som ble benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU.

EU-landene skal dermed ha gått glipp av 33,6 millioner kroner i innførselstoll, ifølge dommen fra Fredrikstad tingrett.

  • - Oljeministeren lurer folk
  • Dømt til to års fengsel

    Mannen er dømt til to års fengsel, men ett år av dommen er gjort betinget. Det er ikke kjent om mannen godtar dommen, som så langt ikke er rettskraftig.

    Økokrim har samarbeidet med Tollvesenet i saken, og tingrettens dom er i tråd med aktors påstand.