NHO-direktør Mari Sundli Tveit.
NHO-direktør Mari Sundli Tveit.

- Næringslivet må gå foran hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet

Grønt Landtransportprogram skal koordinere innsatsen for å sørge for halverte utslipp i næringstransporten innen 10 år.

Publisert Sist oppdatert

Transportnæringen skal halvere sine klimautslipp innen det neste tiåret, og det innebærer store endringer for landtransporten.

Nå har 19 organisasjoner gått sammen i initiativet Grønt Landtransportprogram etter inspirasjon fra Grønt Skipsfartsprogram. De skal koordinere arbeidet med å få på plass løsninger slik at også næringstransporten kan klare å kutte sine utslipp.

Næringstransporten utgjør en stor andel av utslippene. Noe må skje

Mari Sundli Tveit

- Næringstransporten utgjør en stor andel av utslippene. Noe må skje, sier Mari Sundli Tveit.

Hun er direktør for politikk i NHO, og jobber med å koordinere prosjektet.

Mens personbilmarkedet har kommet langt i overgangen fra bensin- og dieselbiler til elbiler, står transportnæringen fortsatt i startgropen.

- Vi trenger fortsatt å diskutere hva er de riktige teknologivalgene, sier Sundli Tveit.

For mens elbiler fremstår som det åpenbare valget for personbilmarkedet, er det fortsatt usikkerhet om hvordan landtransporten bør gå frem, og hvilke teknologivalg som bør velges og ikke minst hvordan det skal implementeres.

Det fremstår som åpenbart at det primært er snakk om tre typer teknologier som vil viktige:

  • Elbiler
  • Hydrogen
  • Biodrivstoff

Så er det fortsatt et åpent spørsmål om hvordan fordelingen blir mellom disse løsningene. Det er valg som er for store til at hver enkelt aktør kan ta valget på egenhånd, da det også fordrer integrerte løsninger med hele verdikjeder og en infrastruktur som legger tilrette for det.

Dette er veldig krevende for enkeltaktører med pressede marginer

Mari Sundli Tveit

- Dette er veldig krevende for enkeltaktører med pressede marginer, sier Sundli Tveit.

Transportnæringen har lenge levd med hard konkurranse, og en eventuell feilinvestering vil kunne ramme enkeltaktører hardt. Sundli Tveit og NHO er derfor klare på at det er nødvendig med en koordinert innsats hvis dette skal lykkes.

- I NHO er vi veldig opptatt av at vi skal nå klimamålene, men at det er samtidig som vi trenger å skape 250.000 nye arbeidsplasser, sier Sundli Tveit.

Prosjektet har fått én million i prosjektstøtte fra Klima- og miljødepartementet, og forventer å hente inn tilsvarende fra deltagende bedrifter. I tillegg forventes hver bedrift å bidra med egne ressurser i form av minst et ukesverk.

Selve prosjektet vil gå over fem år, men NHO-direktøren er klar på at det raskt må begynne å levere.

- Helst skal vi ha kommet langt på de fem årene. Da er det jo bare fem år igjen før vi skal ha nådd målene, sier Sundli Tveit.

Når skissene til løsninger er på plass, vil det bli nødvendig med et spleiselag for å få den nødvendige infrastrukturen på plass.

- Når vi har kommet frem til løsningene, blir det selvfølgelig et spørsmål om politiske grep, sier Sundli Tveit.

Sundli Tveit viser til at det kan skje i mange former, og peker på at statens innkjøp utgjør om lag 600 milliarder kroner i året. Det er en god mulighet til å stille krav som kan bidra til fortgang i overgangen til grønne transportløsninger.

Hun er klar på at dette er en bransje som er topp motivert for å få det til, selv om det som nevnt også er en bransje uten store marginer å gå på.

- Dette er en bransje som skal frem. De skal levere, sier Sundli Tveit.

Hun er heller ikke i tvil om at denne typen prosjekter er helt nødvendig hvis Norge skal klare å nå klimamålene som er satt i tråd med Paris-avtalen.

- Næringslivet må gå foran hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Sundli Tveit.

Powered by Labrador CMS