- Biodrivstoff gir raskest reduksjon i klimagassutslippene fra norsk transportsektor

Publisert

I dag arrangerte Miljødirektoratet frokostseminar om biodrivstoff der de la frem tallene for omsetning i 2017.

- Våre medlemmers innrapportering til Miljødirektoratet viser at andelen biodrivstoff som ble omsatt i det norske markedet i 2017 lå på 18,8 prosent, skriver interesseorganisasjonen Drivkraft Norge i en pressemelding.

Tallene viser at andelen biodrivstoff i det norske markedet har økt fra 423 millioner liter i 2016 til 659 millioner liter i 2017. Økningen er på hele 56 prosent.

Bruken av biodrivstoff i 2017 bidro til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med cirka 1,8 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer en reduksjon på om lag 16 prosent.

- Klimaforandringene krever at utslippene går ned, og vår bransje bidrar til utslippsreduksjoner, blant annet gjennom å gradvis erstatte det fossile innholdet i flytende drivstoff med fornybart innhold. Biodrivstoff er det verktøyet som gir raskest reduksjon i klimagassutslippene fra norsk transportsektor, fordi det kan brukes i eksisterende teknologi, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

I dag finnes det flere enn tre millioner kjøretøy med forbrenningsmotor på norske veier. Disse bilene er avhengig av flytende drivstoff, og det tar tid å skifte ut bilparken ettersom en vanlig personbil har en gjennomsnittlig levealder på 18 år.

Tallene fra Miljødirektoratet viser at palmeolje var det mest brukte råstoffet i 2017, og stod for 46 prosent av det totale biodrivstoffvolumet. Deretter var det raps, slakteavfall, brukt frityrolje og mais som var mest brukte råstoffene.

Drivkraft Norge påpeker at spørsmålet om bruk av palmeolje ikke er sort/hvitt.

- Det er delte oppfatninger om kjøp av biodrivstoff laget av palmeolje i bransjen. Enkelte av våre medlemmer har bevisst valgt å ikke kjøpe dette. De av våre medlemmer som har kjøpt biodrivstoff basert på palmeolje, har i innrapporteringen til Miljødirektoratet vist at drivstoffet oppfyller EUs bærekraftskriterier. Biodrivstoff som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier er sporbar, og kommer fra plantasjer som, ifølge disse bærekraftskriteriene, ikke bidrar til avskoging, sier Nøstvik.

Les også: