plattform rigg statoil helikopter
plattform rigg statoil helikopter

Økonomisk toppmøte hos Statsministeren om oljekrisen

Publisert

Økende arbeidsledighet og kraftig nedgang i oljeinvesteringene var tema.

Nedgang i oljeinvesteringene, et kraftig oljeprisfall og økende ledighet i Norge var bakteppet da statsminister Erna Solberg (H) mandag innkalte til økonomisk toppmøte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, finansminister Siv Jensen (Frp) og Solberg satte seg mandag formiddag ned for å drøfte de økonomiske utsiktene.

– For norsk økonomi er bildet om lag det samme som vi så i desember. Ringvirkningene av fallet i oljeprisene kommer gradvis til syne i norsk økonomi, sa Olsen før møtet.

Regjeringen diskuterte også samme tema med økonomene Harald Magnus Andreassen (Swedbank), Steinar Holden (UiO), Elisabeth Holvik (Sparebank 1 Gruppen) og Hilde Bjørnland (Handelshøyskolen BI).

 • Verdier for 40 milliarder kan forsvinne fra børsselskap
 • Børsturbulens

  Oljeprisen har falt til rundt 30 dollar fatet og forsterket en lenge ventet nedgang i de norske oljeinvesteringene. Det har gitt seg utslag i kraftig økt arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet.

  Samtidig har aksjekursene på verdens børser falt uventet kraftig gjennom hele januar. Analytikere peker på oljeprisfallet, oppbremsing i Kinas vekst og USAs renteheving før jul som mulige årsaker til børsfallet.

  – Det er stadig spennende tider internasjonalt, med litt uro i finansmarkedene etter nyttår, sier Olsen.

  Men uro på børsen er ikke det mest alvorlige, mener han.

  – Børsene lever ikke sitt eget liv, men det er en viss frikobling fra børs og realøkonomi, sier sentralbanksjefen til NTB.

  Også Oslo Børs har falt kraftig hittil i år.

  • Tjener på nedlagte rigger
  • 28.000 jobber borte

   For norsk økonomis del fører fallet i oljeprisen ikke bare til lavere inntekter til Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, men også til lavere skatteinntekter til staten.

   En annen konsekvens av prisfallet er at mange av de anslagsvis 250.000-300.000 norske arbeidsplassene som er knyttet til oljesektoren, faller bort. DNB Markets anslår at 28.000 oljejobber har forsvunnet på halvannet år.

   Årsaken er mindre aktivitet på sokkelen og dermed også færre oppdrag for leverandørindustri og oljetilknyttede næringer.

   Arbeidsledigheten i Norge har steget til 4,6 prosent, og regjeringen la i fjor høst fram en tiltakspakke på 4 milliarder kroner for å motvirke oljenedturen.

   2,5 milliarder kroner settes av til vedlikehold, bygg- og anleggsvirksomhet, en snau milliard går til næring og innovasjon og drøyt 500 millioner kroner er satt av til tiltaksplasser for ledige

Powered by Labrador CMS