Betydelig lavere skatteinntekter fra olje- og gassbransjen

Publisert

SSB har i dag lagt frem oppdaterte tall for skatteinntektene så langt i år. De viser at det totalt har blitt hentet inn 273 milliarder kroner fra januar til og med april i år. Det er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Som alltid bidrar oljebransjen med ekstra skatteinntekter i form av det som hos SSB er klassifisert som "Ordinær skatt på utvinning av petroleum" og "Særskatt på utvinning av petroleum", men i år er disse lavere enn de pleier å være.

- De innbetalte petroleumsskattene er nesten 4,7 milliarder kroner lavere enn det innbetalte beløpet mellom januar og april 2016, skriver SSB.

De siste årene har disse skattene utgjort en betydelig andel av de totale skatteinntektene, men nå har de falt kraftig.

- Innbetalingene av petroleumsskatter utgjorde 6,5 prosent av de samlede skatteinnbetalingene i april 2017. Denne andelen er betydelig mindre enn det har vært de siste årene. I flere år har petroleumsskattene gjennomsnittlig utgjort godt over 20 prosent av de samlede innbetalingene, og på det meste over 30 prosent, skriver SSB.

Samtidig må det bemerkes at bransjen også bidrar med vanlige skatter i form av blant annet selskapsskatt og avgifter på petroleumsprodukter. Totalt regner finansdepartementet at olje- og gassbransjen vil bidra med 179 milliarder kroner til statskassen i år, men det er urovekkende at skatteinnbetalingene har gått så kraftig ned.

Les også: