Berlitz presenterer julens språkkalender

Å beherske business-engelsk blir stadig viktigere i yrkeslivet – test deg selv i vår språkkalender og se om du finner det riktige svaret.

Hvor god er du egentlig i engelsk? Føler du deg trygg på engelskferdighetene dine, for eksempel når du deltar i forhandlinger? Det å kunne kommunisere presist og nyansert på engelsk blir viktigere og viktigere i svært mange bransjer, enten du forholder deg til fremmedspråklige ansatte, samarbeidspartnere eller kunder. I samarbeid med med Berlitz Language Service presenterer vi daglig en quiz der én av tre setninger er helt feilfri – din språkkalender, som hjelper deg å teste engelskferdighetene litt.

enerwe_kalender_luker_24

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I had a couple of years with French
 2. Have a merry Christmas!
 3. I jobbed at SAS for many years

Den korrekte setningen er nr. 2 – Have a merry Christmas!

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – I had French for a couple of years

3 – I have worked at SAS for many years

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Språk er et viktig verktøy for å lykkes internasjonalt. Tør du å la være å styrke språkferdighetene dine i engelsk, portugisisk eller kinesisk? Kanskje har dine medarbeidere behov for å styrke norskferdighetene sine? Berlitz tilbyr språkundervisning for bedrifter og privatpersoner på alle nivåer, fra grunnleggende til avansert nivå. Vi tilbyr 1-1-undervisning og intern gruppeundervisning for bedrifter , i våre klasserom i Oslo sentrum, via nettbasert løsning og på din bedrifts adresse. I henhold til BerlitzMetoden® har lærer morsmålskompetanse i det språket du ønsker å forbedre. Kursinnhold og timeplan skreddersys dine behov og målsettinger.

Følg oss på Facebook

Tidligere luker

enerwe_kalender_luker_1

Luke 1, 1.desember – og én riktig setning. Hvilken av setningene under er helt feilfri? Finner du den?

 1. I need to learn her how to use the new software
 2. I think you could go to Kirkenes and try to see the Aurora Borealis
 3. Send me your reply within March 1st

Den korrekte setningen er nr. 2 – I think you could go to Kirkenes and try to see the Aurora Borealis.

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. I need to teach her how to use the new software

3.  Send me your reply by March 1st.

enerwe_kalender_luker_2

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I am very tired beause I got up at 3.30
 2. It is a lot of persons who should be promoted
 3. We are only two persons in the economic department

Den korrekte setningen er nr. 1 – I am very tired beause I got up at 3.30

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – There are a lot of people who should be promoted

3 – We are only two persons in the finance department
enerwe_kalender_luker_3

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. He said he would call me today at the latest
 2. We have spent 8 millions on training this year
 3. I should spend more time on my English because I do many mistakes

Den korrekte setningen er nr. 1 – He said he would call me today at the latest

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – We have spent 8 million on training this year

3 – I should spend more time on my English because I make many mistakes

enerwe_kalender_luker_4

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I earlier worked for a bank
 2. I started working at SAS for two years ago
 3. Everybody is happy

Den korrekte setningen er nr. 3 – Everybody is happy

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. Previously I worked for a bank
 2. I started working at SAS two years ago

enerwe_kalender_luker_5

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. Yesterday we should write the report, but we were too tired
 2. I am born in Oslo
 3. Which one do you like the best, red or blue?

 Den korrekte setningen er nr. 3 – Which one do you like the best, red or blue?

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. We should have written the report yesterday, but we were too tired
 2. I was born in Oslo

enerwe_kalender_luker_6

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. We went skiing. It was very funny
 2. He is very clever to ski
 3. The company does it all wrong

Den korrekte setningen er nr. 3 – The company does it all wrong

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. We went skiing. It was fun!
 2. He is very good at skiing

enerwe_kalender_luker_7

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. She has a half time job at Kiwi
 2. I have one child and a dog
 3. My wife did not have a good temper this morning

Den korrekte setningen er nr. 2 – The company does it all wrong

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – She has a part time job at Kiwi

3 – My wife was not in a good mood this morning

enerwe_kalender_luker_8

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. Every day I get up at 7’o clock
 2. I like villages because they are very silent
 3. A lamb is a very kind animal

Den korrekte setningen er nr. 1 – Every day I get up at 7’o clock

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – I like villages because they are quiet

3 – Lambs are nice
enerwe_kalender_luker_9

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

1.       I am used to go to work everyday

2.       20 people work for my company

3.       We were 20 people on the cabin

Den korrekte setningen er nr. 3 – Please reply by Friday

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – I am used to walking to work every day

3 – We were 20 people in the cabin

enerwe_kalender_luker_10

1.       I am used to go to work everyday

2.       20 people work for my company

3.       We were 20 people on the cabin

Den korrekte setningen er nr. 2 – 20 people work for my company

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – I am used to walking to work every day

3 – We were 20 people in the cabin

enerwe_kalender_luker_11

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I work for SAS
 2. I need to speak to my leader at lunchtime
 3. I can’t so much Spanish

Den korrekte setningen er nr. 1 – I work for SAS

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – I need to speak to my manager at lunchtime

3 – I can’t speak so much Spanish

enerwe_kalender_luker_12

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I’ll have wine to the beef
 2. I need some advice
 3. There are much problems with doing it that way

Den korrekte setningen er nr. 2 – I need some advice

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – I’ll have wine with the beef

3 – There are many problems with doing it that way

enerwe_kalender_luker_13

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I use my money on clothes
 2. I enjoy going long skiing
 3. He has a different opinion than her

Den korrekte setningen er nr. 3 – He has a different opinion than her

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. I spend my money on clothes
 2. I enjoy cross country skiing

enerwe_kalender_luker_14

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I need to get a shower
 2. I got a shower
 3. He is very good at English

Den korrekte setningen er nr. 3 – He is very good at English

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. I need to shower
 2. I showered

enerwe_kalender_luker_15

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. The Taj Mahal is very impressing
 2. He is very tired
 3. Much students have special things they want to know about

Den korrekte setningen er nr. 2 – He is very tired

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – The Taj Mahal is very impressive

3 – Many students have specific things they want to learn about

enerwe_kalender_luker_16

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. An excellent example
 2. Gone but not forgot
 3. Who’s fault is it: the teacher or the student?

Den korrekte setningen er nr. 1 – An excellent example

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – Gone but not forgotten

3 – Whose fault is it: the teacher or the student?

enerwe_kalender_luker_17

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. Whose going to clean up this mess?
 2. David that works in Accounts
 3. Did you come a long way to get here?

Den korrekte setningen er nr. 3 – Did you come a long way to get here?

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. Who’s going to clean up this mess?
 2. David who works in Accounts

enerwe_kalender_luker_18

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I walked out from the gym
 2. I will revert to you by the end of the week
 3. My reference for this e-mail is …

Den korrekte setningen er nr. 1 – I walked out from the gym

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – I will get back to you by the end of the week

3 – This email is in reference to …

enerwe_kalender_luker_19

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I liked it extremely much
 2. Money isn’t everything
 3. I did a phone call with him yesterday

Den korrekte setningen er nr. 2 – Money isn’t everything

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – I liked it so much

3 – I had a phone call with him yesterday

enerwe_kalender_luker_20

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. There were quite some people there
 2. He was standing in the shadow
 3. He treats everyone differently 

Den korrekte setningen er nr. 3 – He treats everyone differently

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – There were quite a lot of people there

3 – He was standing in the shade

enerwe_kalender_luker_21

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. I do a priority for that job
 2. Please book the meetingroom
 3. I wish you very luck

Den korrekte setningen er nr. 2 – Please book the meetingroom

Nr. 1 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

1 – I prioritised that job

3 – I wish you a lot of luck

enerwe_kalender_luker_22

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. Have you ordered lunch yet?
 2. The cost are very low
 3. I turned off the oven because the room was getting too hot

Den korrekte setningen er nr. 1 – Have you ordered lunch yet?

Nr. 2 og 3 er feil, skal man si det korrekt sier man:

2 – The cost is very low

3 – I turned off the heating because the room was getting too hot

enerwe_kalender_luker_23

Sjekk om du finner det korrekte alternative blant de tre setningene listet under:

 1. Things has been fine
 2. The manager there is a friend of me
 3. Transfer the money to the bank

Den korrekte setningen er nr. 3 – Transfer the money to the bank

Nr. 1 og 2 er feil, skal man si det korrekt sier man:

 1. Things have been fine
 2. The manager there is a friend of mine