Wintershall DEA borer letebrønnen Bergknapp i Norskehavet

Er i gang med den første av 12 brønner som boreriggen West Mira skal bore over de neste 2 årene.

Publisert

Wintershall DEA skriver i en pressemelding at boreriggen West Mira har begynt å bore letebrønnen Bergknapp i Norskehavet. Brønnen markerer begynnelsen på en lang borekampanje med West Mira for Wintershall Dea. Over de neste to årene skal riggen bore minst 12 brønner for selskapet.

Den nybygde riggen er blitt oppgradert til å bli en av de mest miljøvennlige og teknologisk avanserte boreriggene som operer på norsk sokkel. West Mira har for eksempel en hybrid batteriløsning for å redusere utslipp, automatiserte boreoperasjoner, borerør med høyhastighet dataoverføring og muligheter for å lage digitale tvillinger av brønnene.

– Teknologien gjør at vi kan gjennomføre denne borekampanjen enda mer effektivt enn med tradisjonelle rigger. Sammen med grundig planlegging og samkjøring og trening av teamene på land og offshore har vi et veldig bra utgangspunkt en sikker og effektiv borekampanje, sier Janne Lea, direktør for reservoarstyring, utbygging og ingeniørtjenester i Wintershall Dea.

I tillegg til at sikkerhet og effektivitet har høy oppmerksomhet i borekampanjen, er også utslippsreduksjoner et mål i seg selv. Hybrid-løsningen på West Mira reduserer dieselforbruket. Dermed blir CO2-utslippene redusert med 15 prosent og NOx-utslippene redusert med 12 prosent.

– For Wintershall Dea er det viktig at vi hele tiden forbedrer oss og bidrar til teknologiutvikling for å redusere utslippene fra virksomheten, sier Alv Solheim, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

Etter at West Mira er ferdig med Bergknapp-brønnen skal den til Wintershall Deas Maria-felt i Norskehavet for å bore to nye brønner. Deretter seiler riggen til Nordsjøen for å bore en brønn på Vega-feltet, videre til Nova-utbyggingen for seks brønner, før den igjen går tilbake for å bore to brønner på Vega-feltet.

Powered by Labrador CMS