- Fagskolene tas ikke på alvor

Publisert

Problemet med overteoretiske mastergrader kan løses gjennom økt bruk av fagskole-ingeniører.

- I disse tider er det mange som snakker om at det er altfor mange med tung teoretisk bakgrunn som går inn i jobber som kunne vært utført av folk med mer praktisk kompetanse, sier Steffan Wetherell, styremedlem i Fagskolene Hordaland og andreårsstudent på maskinteknikk ved Bergen Tekniske Fagskole til enerWE.

Wetherell sier at forslag om å redefinere de teoritunge mastergradene er vel og bra, men at man ikke må glemme at utdannelsen som kombinerer teori og praksis allerede finnes.

 • - Teoretiske fag er i ferd med å kvele selvstendig kreativ tenking og industrien i seg selv
 • Fagskolene er underfinansiert

  Fagskoleeleven mener hans utdanningsretning er underfinansiert og ikke tas på alvor som en del av utdanningssektoren. Gjennom styrevervet har han vært i flere møter hvor dette tas opp som et stort problem.

  - Det snakkes om at det trengs 100.000 nye fagarbeidere innen 2030, men problemet er at elever som ønsker å ta fagbrev ikke kjenner godt nok til at det finnes muligheter videre. Andre muligheter enn den teoretiske og tunge veien innom universitet og høyskole, sier Wetherell, og påpeker at det trengs mer midler på bordet for å øke antallet fagskoleutdannede, kvaliteten på utdanningen og generell utvikling av studietilbudet.

  Mens universitetene og høyskolene er statlige,  mottar per i dag, de offentlige fagskolene med sine 16.000 studenter en basisfinansiering fra statens, men driftes ellers på fylkeskommunalt nivå.

  Stortingsmelding til høsten

  Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugestad skriver i en mail til enerWE at han er enig i at fagskolene er et attraktivt utdanningsvalg som må synliggjøres bedre og få en større plass i utdanningssystemet, og at en stortingsmelding om fagskolene vil komme i løpet av høsten.

  - Vi skal se på den faglige kvaliteten og relevansen i utdanningene. Det å utvikle kvaliteten i fagskoleutdanningene er et viktig grep for å videreutvikle fagskolen som utdanningsløp og sikre at den blir et reelt, mer integrert og høyt ansett alternativ for unge og voksne som ønsker mer kompetanse. Dette vil være et viktig bidrag til verdiskaping og omstilling i samfunnet. Vi skal også se nærmere på styringen og finansieringen av fagskolene. Naturlig nok kommer vil tilbake til hva som konkret skal gjøres når meldingen legges frem, sier Haugestad.

  I løpet av våren vil også Stortinget få fremlagt et forslag om endring i fagskoleloven som vil heve fagskolestudentenes status ved å gi dem samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementets forslag innebærer at studentene får tilnærmet like rettigheter og plikter, som frem til nå i stor grad har vært opp til hver enkelt fagskole.

  - I tillegg vil vi etablere en nasjonal klagenemnd for fagskolestudentene, sier Haugestad.

  Ikke behov for trainee-opphold 

  Også Geir Tuftedal, avdelingsleder for teknisk fagskole ved Stavanger Offshore Tekniske Fagskole (SOTS) opplever at mange studenter og rådgivere i den videregående skolen ikke kjenner til mulighetene til  å fortsette utdannelsen på fagskole, etter at fagbrevet er tatt.

  Før Wetherell begynte på maskinteknikklinja ved Bergen Tekniske Fagskole tok han et fagbrev som rørlegger, alle medstudentene hans kan også skilte med enten relevant fagbrev eller fem års relevant arbeidserfaring før den teoretiske studiestarten.

  - Vi ser også ofte at studentene som forlater SOTS ikke har behov for noen traineeperiode når de kommer ut i arbeidslivet fordi de har den praktiske bakgrunnen fra før av, legger Tuftedal til.

  Tett på næringslivet

  For å øke bevisstheten rundt fagskoleutdanning legger SOTS mye tid i promoteringsarbeid som åpne dager for skoleelever og et tett samarbeid med næringslivet.

  Bredo Larsen, HR-Manager i Kongsberg Defense Systems forteller at Kongsberg Gruppen i alle år har rekruttert fra og samarbeidet tett med den lokale fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg. Kongsberg Defense har også i samarbeid med NCE Systems Engineering, Raufoss-industrien og Raufoss Sintef tatt initiativ til å starte en ny utdanning innen plast – og komposittfag ved fagskolen for å kunne sikre seg den kompetansen de vil få bruk for ved sin nyetablerte komposittfabrikk.

  Larsen påpeker også at utdanningstrendene har beveget seg i retning av at flere ønsker å ta en mastergrad, og at dette påvirker søkerbunkene og er en trend som har påvirket Kongsberg, som så mange andre.

  Mangfold viktigst

  Likevel sier Larsen at Kongsberg ser viktigheten av alle utdanningsnivåene og rekrutterer, etter en filosofi om å få rett kompetanse i rett stilling for å sikre at alle får vekst – og læringsmuligheter i jobben sin.

  - Ingeniører med fagskole og fagarbeiderbakgrunn har lært noe annet enn master-ingeniøren som har gått den akademiske veien. Og svaret er ikke det ene eller det andre, men det er kombinasjonen av de utdanningene og mangfoldet i arbeidslivet som er viktig, sier Larsen avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS