Bergen Group inngår samarbeid for å styrke satsing på nye områder

Publisert

Bergen Group ASA har inngått et strategisk samarbeid med AAK Energy Services AS. Selskapet har sitt hovedkontor på Kokstad utenfor Bergen og er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider der det er krevende tilkomst.   

- Bergen Group har en klar vekstrategi som også inkluderer ulike former for strategisk samarbeid med selskaper der vi i felleskap kan bli mere konkurransedyktige. I den sammenheng vurderer vi AAK Energy Services som meget spennende, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland, i en pressemelding

Han viser til at Bergen Group over lang tid har opparbeidet seg en unik kompetanse som også vurderes som attraktiv på andre områder enn der selskapet opererer i dag.

- AAK Energy Services tilfører oss en attraktiv spisskompetanse innen tilkomst og arbeid i høyden, og vil være viktig for oss når vi konkurrerer om de mer krevende oppdragene knyttet til maritim service og skipsteknisk vedlikehold. I tillegg ønsker vi å øke fokus på prosjekter innenfor nye områder som for eksempel både onshore og offshore vindkraftverk. Her vil samarbeidet med AAK styrke vår posisjon i markedet, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland. 

Adm. direktør Torgeir Nærø i AAK Energy Services ser frem til å innlede et strategisk samarbeid med Bergen Group.

- AAK Energy Services har tradisjonelt hatt sin hovedfokus inn mot offshorerelatert virksomhet. Dette har de siste årene vært et meget utfordrende marked med svak lønnsomhet for de fleste i bransjen.  Det siste året har vi imidlertid klart å posisjonere oss inn mot ulike landbaserte prosjekter, blant annet gjennom å bli tildelt tekniske og sikkerhetsmessig krevende oppdrag i forbindelse med vedlikehold av broer for Statens Vegvesen. Samarbeidet med Bergen Group vil kunne forsterke prosessen med å sikre AAK Energy Services et bredere kundetilgang og en mer robust markedsposisjon, tror Torgeir Nærø.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at AAK Energy Service er medlem av TEAMenerWE.