Oljefunn i Nordsjøen

Publisert

Oser olje i Bergen.

Statoil har gjort et mindre oljefunn ved Osebergfeltet i Nordsjøen.

Funnet er gjort om lag 7 kilometer vest for Oseberg Sør-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen – 150 kilometer vest for Bergen, opplyser Oljedirektoratet.

Foreløpige beregninger tyder på at funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnet vil bli utviklet sammen med Oseberg Delta 2-prosjektet som er under utvikling.