helikopterhelo
helikopterhelo

Flere hundre millioners tap for helikopterselskap på norsk sokkel

Publisert

Mens inntektene gikk ned gikk pensjonskostnadene opp.

De to store helikopterselskapene som betjener norsk sokkel tapte 350 millioner kroner siste regnskapsår.

Sosiale kostnader opp 11,6 prosent

Både CHC Helikopter Service og Bristow Norway er en del av internasjonale konserner med regnskapsperioder som løper fra vår til vår (mars/april).

Regnskapene viser at CHC fikk et driftsresultat før skatt på 238,2 millioner kroner, mens Bristow tapte 111,3 millioner kroner før skatt, skriver Sysla.

I årsberetningen skriver CHC at inntektene i siste regnskapsår gikk noe opp i et utfordrende marked, mens lønn og sosiale kostnader økte med 11,6 prosent, mye på grunn av at pensjonskostnadene ble drevet opp.

Små fortjenestemarginerst

Ifølge årsberetningen ser selskapet lyst på framtiden og også Bristow trekker fram kostnadskutt som en prioritert oppgave. Selskapet definerer markedet som svært konkurranseutsatt, med små fortjenestemarginer.

– Når det gjelder resultatet i 2015 reflekterer dette også noen engangskostnader, i tillegg til de økte leasingkostnadene, sier administrerende direktør Arne Roland i CHC som i løpet av det siste året har redusert antall ansatte fra 477 til 425. Antall piloter i selskapet er nå 160, 30 færre enn i august i fjor.

Nye arbeidsplasser i Bristow

Driftssjef Heidi Wulff Heimark i Bristow sier at milliardkontrakten med Statoil vil skape nye arbeidsplasser i Bergen og Florø fra neste vår.

– Det er for tidlig å gi et eksakt tall på hvor mange nyansatte vi får behov for her, eller hvor mange ansatte det vil være i selskapet utover i 2016, sier hun.

Reklame

https://vimeo.com/157152222