Gerdt Larsen forbereder søksmål

Publisert

Bergensinvestoren Berge Gerdt Larsen, som onsdag ble frikjent for økonomisk kriminalitet, vil trolig fremme et erstatningskrav mot både politiet og mot skatteetaten.

63-åringen fra Bergen ble i Bergen tingrett dømt til fem års fengsel, hvorav halvparten betinget. I lagmannsretten ble han imidlertid frifunnet for omfattende økonomisk kriminalitet.

Dagens Næringsliv skriver nå at alt tyder på at Larsen nå vil rette sine krefter mot et stort søksmål mot staten ved Skatt vest og Hordaland politidistrikt. Hvor stort erstatningskravet blir, er foreløpig ikke kjent.

– Det er litt tidlig å si noe om. Det er jo åpenbart grunnlag for erstatningskrav, men den nærmere beregningen må vi komme tilbake til, sier Larsens forsvarer, advokat Anders Brosveet.

Advokaten sier imidlertid at Larsen og Larsens selskaper har lidd enorme tap, og at det fort er snakk om beløp i «hundremillionersklassen».

Helt siden politiet og skatteetaten gjennomførte en razzia mot Larsens hjem og kontor i 2006 har han hevdet at han har vært utsatt for en urimelig forfølgelse. I årsberetningen til selskapet Larsen Oil & Gas beskriver han de ti siste årene som «Paradisgate». Han skriver blant annet at «Et samlet erstatningskrav mot Skatt vest og Hordaland politidistrikt er under forberedelse».