Gassalget går så det suser

Publisert

Ny rekord i gassalg og økt oljeproduksjon, til tross for et beinhardt år.

Oljedirektør Bente Nyland innledet oppsummeringen av Sokkelåret 2015 med å konstatere at til tross for et krevende år, er olje - og gassnæringen fortsatt landets største, med en eksportverdi på godt over 400 milliarder kroner.

Gassrekord

Til tross for dystre tider og sterkt reduserte inntekter, bød 2015 også på noen lyspunkter. Takket være stor etterspørsel i det europeiske markedet ble det i 2015 satt rekord i gassalg, og også oljeproduksjonen øker for andre året på rad.

 • Les også: Kan tjene milliarder ved mer fokus
 • Ved årets slutt var det 82 felt i drift på norsk sokkel, og det har aldri blitt boret flere brønner enn i 2015, om letebrønner medregnes.

  Fire nye felt ble satt i produksjon, 56 brønner ble påbegynt, og det ble gjort 11 nye funn i Nordsjøen, og seks i i Norskehavet. Selv om de fleste funnene betegnes som små, ligger de i nærheten av eksisterende infrastruktur.

  Fall i investeringer

  Investeringsnivået på norsk sokkel har falt med 16% fra rekordhøyder i 2013 og 2014, og forventes å falle frem til 2019, før det begynner å ta seg opp igjen.

  • - Oljeselskapene må tørre å investere i modne felt
  • Tenk langsiktig!

   Oljedirektøren registrerer en mer kortsiktig tankegang, med fokus på kortsiktig inntjening og manet til mer langsiktig tenking. Hun hadde spesielt gledelig merket seg at Statoils konserndirektør Eldar Sætre har uttalt at en oljepris på 30 dollar fatet ikke påvirker ham.

   – Det er viktig at vi ser verdien som ligger i ressursene våre, selv når stuasjonen ser mørk ut, sier Nyland.

   Mer en halvparten av av ressursene på sokkelen gjenstår å bli produsert, og Nyland uttrykte bekymring for at den synkende oljeprisen skal lede til at færre tiltak blir igangsatt og verdifulle ressurser blir liggende i bakken.

   Oljedirektoratet har beregnet at det finnes rundt 18,2 milliarder fat oljeekvivalenter med olje og gass som ikke er utvinnet på norsk sokkel, og vil i løpet av våren presentere ferske prognoser.

   Fakta om sokkelåret 2015 

   • Olje- og gass hadde i 2015 en eksportverdi på 400 milliarder kroner
   • Ved utgangen av året var 82 felt i drift

   • Totalt ble 56 letebrønner påbegynt og 17 funn gjort.

   • Funnene var så små at ressurstilveksten i 2015 var den laveste på ni år.

   • Investeringer for litt under 150 milliarder kroner ble gjort, i tråd med prognosene fra året før.

   • Lav oljepris og fremdeles for høye kostnader til utbygging og drift vil fortsatt være store utfordringer for næringen i flere år framover.

    (Kilde: Oljedirektoratet)