Gjenbruk er viktigere enn midlertidig aktivitet

Publisert

Brønnplugging kan hindre verdiskaping.

Oljedirektoratet skriver mandag at de er skeptiske til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet.

Som ressursforvalter er Oljedirektoratet opptatt av at næringen bruker ledig riggkapasitet til å bore nye lønnsomme brønner og vurderer gjenbruk av eksisterende brønner for å unngå fallende produksjon på eksisterende felt. Det er flere metoder for gjenbruk som benyttes for å produsere gjenværende ressurser, der er det viktig at beslutninger om eventuell plugging er veloverveide og langsiktige.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Oljedirektør i Oljedirektoratet, Bente Nyland, mener at brønnplugging må handle om samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De jobber sammen med oljeselskapene om å finne bedre metoder for å hente ut mer på felt man allerede opererer i.

– Hvis man bare tømmer feltet til det er lønnsomt, ligger det masse olje igjen som er mulig å hente ut. Den er tapt for alltid, sa Nyland til enerWE i et intervju om at oljeselskapene må tørre å investere i modne felt.

2200 brønnbaner

Oljedirektoratet skriver videre i meldingen at de er pådriver for at rettighetshaverne skal utnytte disse muligheten til økt utvinning på feltene. Det er viktig at de store investeringene en brønn representerer, blir utnyttet så lenge det er lønnsomt i et langsiktig perspektiv.

ODs tall viser at det er om lag 2200 brønnbaner i bruk på produserende felt. Brønnene brukes til produksjon av olje og gass eller til injeksjon av vann og gass for å drenere reservoarene på best mulig måte.

  • Les også: Avviser at en "pluggekampanje" vil øke aktivitet og sikre kompetanse
  • Helt uenig

    Frode Alfheim i IndustriEnergi mener tiden nå bør være optimal for å plugge brønnene som er klare for å forlates permanent.

    – Det er jo en utgift som selskapene og samfunnet uansett må ta på seg før eller senere, og da mener vi at tiden er god økonomisk i forhold til at man har kapasitet og at rigg-ratene har gått ned, sa Alfheim til eneWE i et tidligere intervju om brønnplugging som livreddende tiltak for bransjen.

    Basert på innrapporterte tall har Oljedirektoratet estimert at det skal plugges om lag 40 – 50 brønner per år de nærmeste årene.

Powered by Labrador CMS