Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø
Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø

- I told you so! Folk er ikke dumme, de ønsker å bidra!

Publisert

Saken ble først publisert på VEKST.media - Bygg, anlegg- og eiendomsbransjens digitale kanal.

Helseminister Bent Høie hadde fått æren av å offisielt åpne Nordic Edge Expo, og sammen med ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø satte han tonen for to dager med store ambisjoner for hva smarte byer kan bety. Det er andre året arrangementet går av stabelen, og antallet deltakere er mer enn tredoblet fra i fjor. Over 1900 registrerte deltakere forteller noe om interessen for fremtidsrettede løsninger i Stavanger-regionen.

Ivar Rusdal, styreleder i Nordic Edge var første mann på podiet, og han gav på en humoristisk måte tilhørerne annerkjennelse for å velge å delta. Etter eget sigende spådde Rusdal under fjorårets arrangement at flere ville oppdage verdien av en møteplass som Nordic Edge Expo.

- I told you so! Folk er ikke dumme, de ønsker å bidra!, sa Rusdal fra scenen under åpningen.

I løpet av to dager vil deltakerne få mulighet til å følge til sammen 50 presentasjoner med fokus på mulighetene innen utvikling av smarte byer. For en region i stor omstilling gir dette inspirasjon og tro på fremtiden.

-  Smartby er et særdeles spennende næringsområde for byen, regionen og teknologimiljøene våre. Det internasjonale markedspotensialet og behovene i byene er så store at det ligger solide muligheter for bygge nye bærekraftige inntektskilder for de bedriftene som ønsker å satse innenfor smartbyområdet. Den kompetansen energiselskapene har bygget seg opp passer som hånd i hanske for de behovene smartbyene etterspør. Vår region har en stor fordel ved at vi har kompetansen her, vi slipper å bygge den, sier Jan Erik Søndeland, bystyrerepresentant for Venstre.

  • Les også: - Hele verden kommer til Stavanger
  • 70% av oss bor i byer og det tallet kommer ikke til å minke i årene som kommer. Derfor er det sentralt å sikre at vi tar i bruk teknologi på en intelligent måte. Tim Turitto, World Wide General Manager Government, Microsoft brukte lite tid i sin presentasjon på å presentere teknologi, men la stor vekt på å snakke om viktigheten av å fokusere på inkludering, bærekraft og samhandling når vi utvikler teknologi og smarte byer. Gapet mellom de som lett kan ta i bruk ny teknologi og de som ikke kan det vil bare øke dersom vi ikke ivaretar alle samfunnslag og aldersgrupper i utviklingen av smarte løsninger.

    Løsningene er svært komplekse og det er en krevende øvelse å sikre at de er så intuitive og brukervennlige at de kan tas i bruk og skape verdi. Dette er blant temaene som vil belyses i forskjellige fora i løpet av disse to dagene.