Bensinstasjonene henter 4 av 5 kroner fra salg av bensin og diesel

Publisert

Salget av bensin har falt noenlunde jevnt og trutt de siste årene, men samtidig har salget av diesel faktiskt økt. Det blir også færre bensinstasjoner, og bensinstasjonskjedene har begynt å gå over til å kalle seg energistasjoner som følge av at de gradvis begynner å tilby også ladestasjoner til elbiler.

Likevel viser en gjennomgang enerWE har gjort av tallene fra SSB at andelen av bensinstasjonenes inntekter fra salg av bensin og diesel faktisk har økt ganske kraftig de siste årene.

I 2005 omsatte bensinstasjonene totalt for 37,9 milliarder kroner. Av dette kom 72,3 prosent fra salg av drivstoff. I år har andelen økt til 80,1 prosent av inntektene.

Det er trolig overraskende for mange ettersom bensinstasjonene i stor grad har gått fra å tilby drivstoff og bilrelaterte produkter og tjenester, til å bli små butikker og matserveringer med utvidede åpningstider. Mye av forklaringen på dette ligger trolig i at mange av bensinstasjonskjedene har rendyrket sitt konsept, og overlatt drift av butikk og matservering til andre aktører som for eksempel Deli de Luca og 7Eleven.

Andelen av omsetningen som kommer fra drivstoff har økt fra 72,3 % i 2006 til 80,1 % i år.
Andelen av omsetningen som kommer fra drivstoff har økt fra 72,3 % i 2006 til 80,1 % i år.

Ser vi på den totale omsetningen til bensinstasjonene så ser vi at de økte litt i fjor, etter en liten nedgang årene før. De siste tallene fra SSB viser omsetningen til og med september i år, så de blir ikke helt sammenlignbare.

Bensinstasjonenes årlige omsetning. Merk at tallene kun inkluderer til og med september i år.
Bensinstasjonenes årlige omsetning. Merk at tallene kun inkluderer til og med september i år.

Bensinstasjonenes salg er veldig sesongbetont, og omsetningen i september i år var markant lavere enn i den siste sommermåneden august.

Bensinstasjonenes omsetning så langt i år.
Bensinstasjonenes omsetning så langt i år.

Les også: