Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

For hver km koster det nå 31 øre i veibruksavgift og 7 øre i CO2-avgift å kjøre en bensinbil

Med en bensinpris på 17,29 kroner per liter utgjør avgiftene 9,79 kroner.

Bensinstasjonkjeden Circle K har økt sin veiledende pris på 95 oktan blyfri bensin til 17,29 kroner literen.

Av en bensinpris på 17,29 kroner går 9,79 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 56,6 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,50 kroner, og inkludert moms ville den kostet 9,38 kroner literen.

Hvis man fyller 45 liter koster det 778,05 kroner. 440,46 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 155,61 kroner og selve bensinen kommer på 337,59 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,04 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 598 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 320 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 7 202 kroner.

Bensinutgifter

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk5.17 kr29,9 %232,65 kr0,31 kr/km4 963 kr
CO21.16 kr6,7 %52,20 kr0,07 kr/km1 114 kr
MVA3,46 kr20,0 %155,61 kr0,21 kr/km3 320 kr
Bensin7,50 kr43,4 %337,59 kr0,45 kr/km7 202 kr
Bensin + MVA10,96 kr63,4 %493,20 kr0,66 kr/km10 522 kr
Avgifter9,79 kr56,6 %440,46 kr0,59 kr/km9 396 kr
Totalpris17,29 kr100 %778,05 kr1,04 kr/km16 598 kr