Circle K bensinstasjon
Circle K bensinstasjon

Bensinprisen holder seg på godt over 17 kroner literen

En tank med 45 liter koster nå 780,30 kroner. 440,91 av dette går til avgifter.

Bensinstasjonkjeden Circle K legger ut sin veiledende pris for bensin på sin hjemmeside. Prisen på hver enkelt bensinstasjon varierer fra sted til sted og svinger mye i løpet av uken, men denne veiledende prisen sier mye om hvilket nivå den norske bensinprisen ligger på.

Nå har Circle K satt sin veiledende bensinpris til 17,34 kroner literen. Det er 3 øre lavere enn ved forrige prisjustering, men det betyr at prisen fortsatt holder seg tett oppunder det rekordhøye nivået.

Av en bensinpris på 17,34 kroner går 9,80 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 56,5 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,54 kroner, og inkludert moms ville den kostet 9,43 kroner literen.

En tank med 45 liter koster nå 780,30 kroner. 440,91 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 156,06 kroner og selve bensinen kommer på 339,39 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,04 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 646 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 329 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 7 240 kroner.

Bensinpris

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk5.17 kr29,8 %232,65 kr0,31 kr/km4 963 kr
CO21.16 kr6,7 %52,20 kr0,07 kr/km1 114 kr
MVA3,47 kr20,0 %156,06 kr0,21 kr/km3 329 kr
Bensin7,54 kr43,5 %339,39 kr0,45 kr/km7 240 kr
Bensin + MVA11,01 kr63,5 %495,45 kr0,66 kr/km10 570 kr
Avgifter9,80 kr56,5 %440,91 kr0,59 kr/km9 406 kr
Totalpris17,34 kr100 %780,30 kr1,04 kr/km16 646 kr

Fordeling av bensinavgifter ved fylling av 45 liter og et forbruk på 0,6 liter/mil.