Circle K bensinstasjon
Circle K bensinstasjon

Bensinprisen er satt opp til 17,27 kroner literen.

Av en bensinpris på 17,27 kroner går 9,78 kroner til avgifter.

Bensinstasjonkjeden Circle K har satt opp sin veiledende pris på bensin til 17,27 kroner literen. Det er en av årets høyeste veiledende priser. Prisen på bensin varierer imidlertid mye fra sted til sted og fra time til time.

Av en bensinpris på 17,27 kroner går 9,78 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 56,7 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,49 kroner, og inkludert moms ville den kostet 9,36 kroner literen.

45 liter koster 777,15 kroner. 440,28 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 155,43 kroner og selve bensinen kommer på 336,87 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,04 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 579 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 316 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 7 187 kroner.

Bensinutgifter

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk5.17 kr29,9 %232,65 kr0,31 kr/km4 963 kr
CO21.16 kr6,7 %52,20 kr0,07 kr/km1 114 kr
MVA3,45 kr20,0 %155,43 kr0,21 kr/km3 316 kr
Bensin7,49 kr43,3 %336,87 kr0,45 kr/km7 187 kr
Bensin + MVA10,94 kr63,3 %492,30 kr0,66 kr/km10 502 kr
Avgifter9,78 kr56,7 %440,28 kr0,59 kr/km9 393 kr
Totalpris17,27 kr100 %777,15 kr1,04 kr/km16 579 kr

Oversikt over bensinkostnader med en pris på 17,27 kroner literen, en tankfylling på 45 liter og et forbruk på 0,6 liter på mila.