Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Bensinprisen er satt opp til 16,76 kroner literen

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,01 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Bensinstasjonkjeden Circle K har satt opp sin veiledende pris for bensin til 16,76 kroner literen.

Av en bensinpris på 16,76 kroner går 9,68 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 57,8 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 7,08 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,85 kroner literen.

45 liter koster 754,20 kroner. 435,69 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 150,84 kroner og selve bensinen kommer på 318,51 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,01 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 16 090 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 218 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 795 kroner.

Bensinpris

Utgift Kroner Prosent Tankpris Forbruk År
Veibruk5.17 kr30,8 %232,65 kr0,31 kr/km4 963 kr
CO21.16 kr6,9 %52,20 kr0,07 kr/km1 114 kr
MVA3,35 kr20,0 %150,84 kr0,20 kr/km3 218 kr
Bensin7,08 kr42,2 %318,51 kr0,42 kr/km6 795 kr
Bensin + MVA10,43 kr62,2 %469,35 kr0,63 kr/km10 013 kr
Avgifter9,68 kr57,8 %435,69 kr0,58 kr/km9 295 kr
Totalpris16,76 kr100 %754,20 kr1,01 kr/km16 090 kr