Av en bensinpris på 16,65 kroner går 9,66 kroner til avgifter

Publisert

Bensinprisene er rekordhøye for tiden, men nå går de litt ned igjen. Bensinstasjonkjeden Cirkle K har nå satt ned sin veiledende pris med 5 øre. Dermed ender den på 16,65 kroner literen.

enerWE har tatt en titt på tallene for å se hvordan bensinprisen bygges opp, og hvor mye av den som går med til avgifter. Merk at bensinprisen svinger, og at veiledende pris er nettopp det: veiledende. Den gir likefult en grei indikasjon på hvor prisnivået ligger.

Av en bensinpris på 16,65 kroner går 9,66 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 58,0 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,99 kroner, og inkludert moms ville den kostet 10,32 kroner literen.

45 liter koster 749,25 kroner. 434,70 av dette går til avgifter. Veibruksavgiften utgjør 232,65 kroner, CO2-avgiften 52,20 kroner, merverdiavgiften 149,85 kroner og selve bensinen kommer på 314,55 kroner.

Med et forbruk på 0.6 liter koster det 1,00 kroner å kjøre pr. km. For hver kilometer koster det 0,31 kroner i veibruksavgift og 0,07 kroner i CO2-avgift.

Med en kjørelengde på 16 000 km pr. år kommer den totale bensinkostnaden på 15 984 kroner. Av det betales 4 963 kroner i veibruksavgift, 1 114 kroner i CO2-avgift og 3 197 kroner i merverdiavgift. Selve bensinen koster 6 710 kroner.

Slik fordeler bensinprisen seg på avgiftene og selve bensinen.
Slik fordeler bensinprisen seg på avgiftene og selve bensinen.

Les også:

UtgiftKronerProsentTankprisForbrukÅr
Veibruk5.17 kr31,1 %232,65 kr0,31 kr/km4 963 kr
CO21.16 kr7,0 %52,20 kr0,07 kr/km1 114 kr
MVA3,33 kr20,0 %149,85 kr0,20 kr/km3 197 kr
Bensin6,99 kr42,0 %314,55 kr0,42 kr/km6 710 kr
Bensin + MVA10,32 kr62,0 %464,40 kr0,62 kr/km9 907 kr
Avgifter9,66 kr58,0 %434,70 kr0,58 kr/km9 274 kr
Totalpris16,65 kr100 %749,25 kr1,00 kr/km15 984 kr