Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Tidenes høyeste bensinpris i juli

Bensinen kostet 48 øre mer og dieselen 11 øre mer i juli i år enn på samme tid i fjor.

Bensin kostet 16,31 kroner per liter, mens diesel kostet 15,05 kroner her i landet i juli.

Bensinen kostet 0,48 kroner mer og dieselen 0,11 kroner mer i juli i år enn på samme tid i fjor. Det viser de månedlige tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Avgiftene på bensin utgjør 59 prosent av prisen, mens av dieselprisen går 53 prosent til avgifter.

Drivstoffprisene har steget mer enn avgiftene de siste årene. Prisforskjellen mellom bensin og diesel er nå 126 øre. Over ett år utgjør det 15.120 kroner hvis du kjører 12.000 kilometer.

Prisen har steget de siste tre månedene. Gjennomsnittsprisen ligger på 15,64 kroner for bensin og 14,92 for diesel i 2019.

Totalt ble det solgt 239 millioner liter diesel og 110 millioner liter bensin. Salg av bensin og diesel er sesongbetont, og det var mindre enn i juni.

Det er solgt 613 millioner liter bensin og 1680 millioner liter diesel så langt. Den generelle trenden er at bensinsalget gradvis faller, mens dieselsalget faktisk øker.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 1,1 milliarder kroner for bensin og 1,9 milliarder for diesel sist måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin.

C02-avgiften utgjør 1,16 kroner per liter og er lik for bensin og diesel. Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 9,98 kroner literen, mens det ville ha kostet 10,14 kroner per liter diesel. For bensinprisen er C02-avgiften bare 7,1 prosent, mens den er 7,7 prosent av dieselprisen.

Kilde: Artikkelen er skrevet av NTB og enerWEs automatiserte system basert på data fra SSB.