Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Laveste drivstoffpris i år

Bensin- og dieselprisene var i november på sitt laveste så langt i år.

Publisert Sist oppdatert

Gjennomsnittlig bensinpris lå på 13,56 kroner mens dieselen i snitt kostet 12,58 kroner per liter i november.

På samme tid i fjor var bensinprisen 2,45 kroner lavere og dieselprisen 2,58 kroner lavere. Det viser oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bensinprisen har en avgiftsandel på 67 prosent, mens den er på 59 prosent for diesel Drivstoffprisene har økt mer enn avgiftene de siste årene. Bensin og diesel har nå en prisforskjell på 0,98 kroner. I løpet av ett år utgjør det 11.760 kroner basert på en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.000 kilometer.

Gjennomsnittsprisen ligger på 14,71 kroner for bensin og 13,89 for diesel i 2020.

I november ble det solgt 3,5 ganger så mye diesel som bensin. Salg av bensin og diesel er sesongbetont, og det var mindre enn måneden før. I år er det solgt 898 millioner liter bensin og 2544 millioner liter diesel. Den generelle trenden er at bensinsalget gradvis faller, mens dieselsalget faktisk øker.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,6 milliarder kroner for bensin og 1,7 milliarder for diesel i forrige måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin. CO2-avgiften er lik for bensin og diesel, og den utgjør nå 1,16 kroner per liter.

Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 7,23 kroner literen, mens det ville ha kostet 7,67 kroner per liter diesel. CO2-avgiften er bare 8,6 prosent av bensinprisen og 9,2 prosent av dieselprisen.