Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Laveste bensin- og dieselpris i år

Bensin- og dieselprisen falt i februar.

Publisert

SSB har lagt frem de siste månedlige tallene for salg av bensin og diesel. De viser en snittpris på 15,60 kroner literen for bensin og 14,84 kroner literen for diesel i februar.

På samme tid i fjor kostet bensinen 0,54 kroner mer og dieselen 0,01 kroner mindre. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Bensinprisen har en avgiftsandel på 61 prosent, mens den er på 53 prosent for diesel.

Bensin og diesel har nå en prisforskjell på 0,76 kroner. Basert på en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.000 km utgjør det en kostnadsforskjell på 9.120 kroner.

Prisen har gått ned de siste tre månedene. Så langt i år ligger gjennomsnittsprisen på 15,76 kroner for bensin og 15,12 for diesel. Totalt ble det solgt 221 millioner liter diesel og 73 millioner liter bensin. Drivstoffsalget er sesongbetont, og det var mindre enn i januar. Det er solgt 146 millioner liter bensin og 445 millioner liter diesel så langt i år.

Den generelle trenden er at dieselsalget øker, mens bensinsalget gradvis faller. Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,7 milliarder kroner for bensin og 1,7 milliarder for diesel i forrige måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift.

Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin. C02-avgiften utgjør 1,16 kroner per liter og er lik for bensin og diesel.

Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 9,27 kroner literen, mens det ville ha kostet 9,93 kroner per liter diesel. For bensinprisen er C02-avgiften bare 7,4 prosent, mens den er 7,8 prosent av dieselprisen.