Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Høyeste bensinpris så langt i år

Prisoppgang for bensin for tredje måned på rad.

Bensin kostet 15,80 kroner per liter, mens diesel kostet 14,81 kroner i april.

På samme tid i fjor var bensinprisen 0,59 kroner høyere og dieselprisen 0,47 kroner høyere. Det viser de månedlige tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bensinprisen har en avgiftsandel på 60 prosent og er på 53 prosent for diesel.

Prisene på drivstoff har økt mer enn avgiftene de siste årene. Bensin og diesel har nå en prisforskjell på 99 øre. Basert på en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.000 km utgjør det en kostnadsforskjell på 11.880 kroner.

De siste tre månedene har prisen gått opp. Gjennomsnittsprisen ligger på 15,27 kroner for bensin og 14,80 for diesel i 2019.

Totalt ble det solgt 229 millioner liter diesel og 88 millioner liter bensin. Salg av drivstoff er sesongbetont, og det var mindre enn måneden før.

Det er solgt 313 millioner liter bensin og 934 millioner liter diesel så langt. Den generelle trenden er at dieselsalget øker, mens bensinsalget gradvis faller.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,8 milliarder kroner for bensin og 1,8 milliarder for diesel i forrige måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin.

CO2-avgiften er lik for bensin og diesel, og den utgjør nå 1,16 kroner per liter. Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 9,47 kroner literen, mens det ville ha kostet 9,90 kroner per liter diesel. For bensinprisen utgjør C02-avgiften kun 7,3 prosent, mens den er 7,8 prosent av dieselprisen.

Kilde: Artikkelen er skrevet av NTB og enerWEs automatiserte system basert på data fra SSB.