Bensin og diesel over én krone billigere enn på samme tid i fjor

Det ble solgt 249 millioner liter diesel og 83 millioner liter bensin i september.

Publisert

Nå har SSB lagt frem oppdaterte tall for salg av petroleumsprodukter. Der kommer det frem at snittprisen for bensin lå på 14,38 kroner literen i september, mens snittprisen på diesel lå på 13,15 kroner. Bensinen kostet 1,23 kroner mindre og dieselen 1,64 kroner mindre i september i år enn på samme tid i fjor.

Bensinprisen har en avgiftsandel på 65 prosent og er på 58 prosent for diesel. Prisene på bensin og diesel har de siste årene økt mer enn avgiftene.

Bensin og diesel har nå en prisforskjell på 1,23 kroner. Over ett år utgjør det 14.760 kroner basert på en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.000 kilometer. De siste tre månedene har prisen sunket. Gjennomsnittsprisen så langt i år ligger på 14,87 kroner for bensin og 14,11 for diesel. Det ble solgt 249 millioner liter diesel og 83 millioner liter bensin. Salg av drivstoff er sesongbetont, og det var mindre enn i august. Det er solgt 751 millioner liter bensin og 2.066 millioner liter diesel så langt. Den generelle trenden er at dieselsalget øker, mens bensinsalget gradvis faller.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,8 milliarder kroner for bensin og 1,9 milliarder for diesel i september. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,44 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin. CO2-avgiften er lik for bensin og diesel, og den utgjør nå 1,18 kroner per liter.

Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 7,95 kroner literen, mens det ville ha kostet 8,16 kroner per liter diesel. CO2-avgiften utgjør bare 8,2 prosent av bensinprisen og 9,0 prosent av dieselprisen.