Dette er statens energiavgifter i 2021

Elavgiften, drivstoffavgiftene og CO2-avgiftene går opp i år.

Publisert

2020 er historie, og vi er kommet et par dager inn i 2021. Mye forblir det samme, men det er flere ting som justeres noe fra år til år. Det gjelder for eksempel diverse avgifter som er relevante for energibransjen.

For strømkundene er elavgiften viktig. Den utgjorde 16,13 øre/kWh i 2020, og økes i år til 16,69 øre/kWh. Den faktureres sammen med nettleien, og staten forventer å ta inn omtrent 11,4 milliarder kroner på den i år.

Den reduserte elavgiften økes også noe. Den var på 0,505 øre/kWh, og økes i 2021 til 0,546 øre/kWh. Det er en økning på 8,1 prosent.

Tarfikkforsikringsavgift er en avgift som bensin- og deiselbiler har hatt fra før av, men som i år også gjelder for elbiler. For bensin- og dieselbiler er den på 8,40 kroner per døgn, noe som utgjør 3066 kroner i året. For elbiler utgjør den 5,85 kroner døgnet, og det blir totalt 2.135,25 kroner for året som helhet.

Fossile biler som bruker bensin og diesel betaler to avgifter som påvirker prisen på drivstoff. Den største er veibruksavgiften, og så kommer det også en CO2-avgift i tillegg.

Veibruksavgiften for bensin økes fra 4,91 til 5,01 kroner per liter, mens den for diesel reduseres fra 3,62 til 3,58 kroner literen. CO2-avgiften er lik for både bensin og diesel, og den økes fra 1,26 til 1,37 kroner per liter.

I år innføres det også en CO2-avgift på forbrenning av avfall. Den utgjør 149 kroner per tonn.

Utslipp av CO2 har en avgift som øker fra 544 til 591 kroner per tonn. For olje- og gassutvinningen er det verdt å merke seg at den kommer i tillegg til klimakvotene. Det gjør at de totale utslippskostnadene i år nærmer seg 1000 kroner per tonn.

Her er regjeringens oversikt over aktuelle avgifter for 2021.

Powered by Labrador CMS