Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

CO2-avgiften utgjør 7,6 prosent av bensinprisen og 8,0 prosent av dieselprisen

Bensinprisen lå i snitt på 15,32 kroner per liter i januar, mens diesel kostet 14,55 kroner.

Publisert

Bensinprisen lå i snitt på 15,32 kroner per liter i januar, mens diesel kostet 14,55 kroner. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bensinprisen har en avgiftsandel på 61 prosent, mens den er på 54 prosent for diesel Prisene på drivstoff har steget mer enn avgiftene de siste årene.

Bensin og diesel har nå en prisforskjell på 77 øre. Det utgjør 9.240 kroner hvis du kjører 12.000 kilometer i løpet av ett år. Prisen har gått opp de siste tre månedene.

Totalt ble det solgt 222 millioner liter diesel og 68 millioner liter bensin. Hittil i år er det solgt 68 millioner liter bensin og 222 millioner liter diesel.

Statens inntekter fra salg av drivstoff var på 0,6 milliarder kroner for bensin og 1,7 milliarder for diesel i januar. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin. CO2-avgiften er lik for bensin og diesel, og den utgjør nå 1,16 kroner per liter.

Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 8,99 kroner literen, mens det ville ha kostet 9,64 kroner per liter diesel. CO2-avgiften utgjør kun 7,6 prosent av bensinprisen og 8,0 prosent av dieselprisen.

Powered by Labrador CMS