MDG krever slutt på unntak for bensin og diesel

– Det er hårreisende at regjeringen fortsatt åpner for å kompensere for økningen i CO2-avgiften på bensin og diesel.

Publisert

MDG-leder Une Bastholm mener det vil være sjokkerende dårlig hvis fossilbilister unntas fra den varslede tredoblingen av CO2-avgiften.

– Det er hårreisende at regjeringen fortsatt åpner for å kompensere for økningen i CO2-avgiften på bensin og diesel, sier Bastholm til NTB.

Hun viser til regjeringens nye klimaplan for 2021–2030. Der varsles det at CO2-avgiften skal økes til 2.000 kroner per tonn i 2030 – mer enn tre ganger så mye som dagens nivå på rundt 590 kroner.

Men regjeringen åpner samtidig for å fortsette dagens politikk med å kompensere for økt CO2-avgift på bensin og diesel ved hjelp av redusert veibruksavgift.

Konsekvensen kan da bli at økt CO2-avgift ikke slår ut på pumpeprisen.

– Det er det motsatte av poenget med en CO2-avgift, nemlig å sørge for at det blir dyrere å forurense, sier Bastholm.

Vil redusere effekten

De siste dagene har både Fremskrittspartiet og bilistorganisasjoner som NAF og AMCAR vært ute og advart mot klimaplanen. De frykter en kraftig økning i pumpeprisen hvis CO2-avgiften ikke kompenseres.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at en CO2-avgift på 2.000 kroner isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner per liter og dieselprisen på 4,76 kroner per liter.

Hvis dette kompenseres gjennom kutt i veibruksavgiften, vil det samtidig gå hardt ut over effekten av økt CO2-avgift.

I klimaplanen anslås det at den økte avgiften vil føre til utslippskutt på 7,5 millioner tonn akkumulert i perioden 2021–2030. Men dette faller til 4,5 millioner tonn hvis kompensasjonen fortsetter.

– Hvis regjeringen fortsetter å kompensere fossilbilistene på denne måten, så er ikke klimameldingen verdt papiret den er skrevet på. Det vil effektivt kansellere 40 prosent av de kuttene regjeringen lover. Da skjønner jeg ikke poenget, sier Bastholm.

Hennes håp er at stortingsflertallet nå skal avklare spørsmålet.

Uavklart i klimaplanen

I dag ligger det inne i regjeringsplattformen fra Granavolden at økt pumpepris på grunn av skjerpet CO2-avgift på drivstoff «i sin helhet» skal motsvares med kutt i veibruksavgiften.

Men i klimameldingen holdes alle muligheter åpne: «Regjeringa har ikkje tatt stilling til spørsmålet om kompensasjon gjennom veibruksavgifta.»

Frp har varslet at partiet vil stritte kraftig imot hvis regjeringen går inn for økt pumpepris.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS