Bensinen koster 1,16 kroner mer enn på samme tid i fjor

Publisert

Hver måned legger SSB ut oppdaterte tall for priser og salg av petroleumsprodukter. Disse har stort sett vist en nedgang i salget for bensin, men en økning i dieselsalget. Denne trenden fortsetter, selv om den svinger litt fra måned til måned.

Salget av diesel endte på 274 millioner liter i august, noe som er en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med 281 millioner liter i august i fjor. Samtidig falt bensinsalget fra 110 millioner liter i fjor, til 105 millioner liter i august i år.

Dieselsalgeet har gradvis økt mens bensinsalget har falt fortløpende siden 2010.
Dieselsalgeet har gradvis økt mens bensinsalget har falt fortløpende siden 2010.

Prisene på bensin og diesel svinger kraftig fra dag til dag gjennom uken, men over tid har de gått ganske kraftig opp. I år har de også steget mer enn det avgiftsøkningen skulle tilsi.

Fra og med 1. januar i år fordeler avgiftene på bensin seg slik: