Bensinavgiftene utgjør "bare" 57,9 prosent av rekordhøye bensinpriser

Publisert

Sist helg kom det frem at bensinprisene nå er på et rekordhøyt nivå. Bensinsstasjonen Cirkle K opererer nå med en veiledende pris på 16,70 kroner literen for bensin.

Prisen svinger ganske mye fra bensinstasjon til bensinstasjon og fra time til time, men hvis vi tar utgangspunkt i denne veiledende bensinprisen så kan vi bryte den ned i avgifter for å finne ut hva den reelle bensinprisen er.

Slik fordeler kostnaden seg for bensinen når den koster 16,70 kroner ved pumpen.
Slik fordeler kostnaden seg for bensinen når den koster 16,70 kroner ved pumpen.

For hver liter bensin må man betale veibruksavgift, CO2-avgift og merverdiavgift.

Veibruksavgiften er på 5,17 kroner for hver liter. Den er ment å dekke utgiftene som biljkjøringen påvirker samfunnet. Det går på alt fra veislitasje til kostnaden den påfører samfunnet ved at vi står fast i kø. Den utgjør 31,0 prosent av hele bensinprisen.

Det er forøvrig veibruksavgiften som i stor grad gjør at diesel er billigere enn bensin i Norge. For diesel er den på 3,75 kroner literen.

CO2-avgiften utgjør 1,16 kroner literen. Den skal dekke kostnadene ved at bensin fører til utslipp. Det betyr at den kun utgjør 6,9 prosent av totalprisen for bensin. Den er forøvrig akkurat det samme for diesel.

Merverdiavgiften, MVA eller "momsen", er en variabel utgift. Den er lik for bensin som for de fleste andre vanlige avgifter, og ligger på 25 prosent. Hvor mye den utgjør avhenger av hva bensinen koster, samt de andre avgiftene. Den legges også på toppen av veibruksavgiften og CO2-avgiften. Således utgjør den en avgift på avgiftene.

Med en bensinpris på 16,70 kroner literen utgjør merverdiavgiften 3,34 kroner pr. liter.

Legger vi sammen avgiftene ser vi at de totalt utgjør 9,67 kroner for hver eneste liter. Det tilsvarer 57,9 prosent av prisen man betaler ved pumpen.

Det er selvsagt høyt, men det er faktisk en ganske lav prosentandel sammenlignet med historiske priser. Det skyldes selvfølgelig at veibruksavgiften og CO2-avgiften er statiske og at de er på samme nivå uansett om bensinprisen totalt sett er høy eller lav.

Det er den høye oljeprisen som får skylden for den høye bensinprisen nå, men det er verdt å merke seg at bensinprisen også er høyere enn da oljeprisen var godt over 100 dollar fatet. Noe av dette skyldes litt økte avgifter, men de har ikke gjort noen store hopp de siste årene. De har økt litt, men ikke så mye.

Hvis bensinen ikke hadde vært ilagt særavgifter som veibruksavgift eller CO2-avgift, men bare hadde blitt belastes merverdiavgift ville den kostet 10,37 kroner literen. Man skal ikke gå så mange år tilbake for å komme til en tid da det var en vanlig pris ved pumpene. Uten momsen ville den kostet 7,03 kroner literen.

Les også:

UtgiftKronerProsentandel
Veibruksavgift5.17 kr31,0%
CO2-avgift1.16kr6.9%
MVA3.34kr20,0%
Bensin7.03kr42.1%
Bensin + MVA10.37kr62.1%
Avgifter9.67kr57.9%