Kommentar:

Foto: Anders Lie Brenna / Ovidia Eriksen, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna / Ovidia Eriksen, enerWE

Selv med årets skyhøye strømpriser kostet elbilen meg bare 20 øre per kilometer

KOMMENTAR: Staten taper 59,8 øre i tapte bensinavgifter for hver eneste kilometer jeg og andre bilister kjører elbil.

Publisert

Som så mange andre nordmenn har de gunstige norske insentivene fått meg til å investere i en elbil. Den ble levert i mars, og siden den gang har jeg så langt kjørt 4587 kilometer og brukt 739 kWh med strøm.

Det betyr at jeg har et gjennomsnittlig forbruk på 161 Wh per kilometer, noe som muligens er litt høyt. Bilen har blitt brukt til noen få langturer på motorvei, men den har stort sett blitt brukt til småturer.

Tilbake i 2016 gjorde jeg noen regnestykker, og skrev en artikkel om at staten taper nesten 40 øre per kilometer en bileier kjører en elbil i stedenfor en bensinbil. Det nøyaktige tallet jeg kom frem til var 38,5 øre/km, og det tok utgangspunkt i daværende skatter og avgifter, samt en bensinpris på 15 kroner literen og en total strømpris på 90,5 øre/kWh.

Siden den gang har prisene på både bensin og strøm steget, samt at avgiftene har blitt justert. Jeg tenkte derfor at det kunne være interessant å gjøre et lignende regnestykke for å se hvor mye jeg og andre elbileiere sparer på å bruke elbil istedenfor bensinbil, samt hvor mye staten taper på at stadig flere følger politikerne og miljøvernernes oppfordring om å bytte til elbil.

Slike regnestykker kan variere en del avhengig av hvilke verdier man tar utgangspunkt i, men de gir en god pekepinn på hvor omtrent nivået ligger. Jeg skal uansett legge frem alle tallene slik at andre kan gjøre egne regnestykker med egne tall.

Ifølge SSBs kvartalsstatistikk som ble lagt frem 23. mai i år, så lå den totale strømprisen på 1 krone og 24,3 øre i årets første kvartal. Det var et kvartal da strømmen var ekstraordinært dyr, og den har falt i årets andre kvartal, men jeg tar likevel utgangspunkt i den da det er de siste tilgjengelige tallene.

Av denne totale strømprisen på 124,3 øre/kWh utgjorde forøvrig strømprisen 55,2 øre/kWh, mens nettleien utgjorde 30,4 øre/kWh. Merk at dette er gjennomsnittspriser, og at spesielt nettleien varierer veldig mye avhengig av hvor i Norge du bor. Totalt utgjorde avgiftene 38,7 øre/kWh, og av det utgjorde elavgiften 15,83 øre. Her kan det bemerkes at elavgiften nå er lavere enn da jeg gjorde den forrige regneøvelsen i 2016.

Ut fra disse første nøkkeltallene kan jeg slå fast at jeg så langt har brukt 918,58 kroner på strøm til å lade elbilen min, og at det har kostet meg 20 øre per kilometer. Av det har jeg betalt 285,99 kroner i avgifter, hvorav elavgiften utgjorde 139,15 kroner. Det gir en kilometeravgift på totalt 6,2 øre og en elavgift på 3 øre/km.

Kort oppsummert så langt:

 • Forbruk: 0,161 kWh/km
 • Strømpris: 124,3 øre/kWh
 • Kostnad: 20 øre/km
 • Avgifter: 6,2 øre/km

Jeg har så og si utelukkende ladet min elbil hjemme, men ved to anledninger har jeg ladet den på en hurtiglader der strømmen kostet 1,70 kr/kWh. Jeg velger imidlertid å holde dette utenfor regnestykket for å gjøre det litt enklere. Merk også at jeg ikke har tatt med kostnaden ved å installere en hjemmelader. Med innkjøp og installasjon kom det på omtrent 15.000 kroner, og fordelt på antall kjørte kilometer så langt gir det en ganske høy pris per kilometer.

Nå som jeg vet hva det koster meg per kilometer å kjøre elbil, og hvor mye av det som går til staten, kan jeg begynne å se på hvor mye jeg sparer på å ha byttet ut bensinbilen.

Ifølge SSB har bensinprisen så langt i år ligget på 15,52 kroner literen. Det er gjennomsnittsprisen for januar til juni i år. Av en bensinpris på 15,52 kroner går 9,43 kroner til avgifter, og avgiftene fordeler seg 5,17 kroner/literen i veibruksavgift, 1,16 kroner literen i CO2-avgift og 3,10 kroner literen i merverdiavgift.

Når jeg sjekker dette med enerWE's bensinkalkulator kommer jeg frem til at en bensinbil som bruker 0,7 liter på mila, kommer ut med en kostnad på 1,09 kroner per kilometer. Av det utgjør avgiftene 66 øre/km fordelt på 36 øre i veibruksavgift, 8 øre i CO2-avgift og 22 øre i merverdiavgift.

Dette betyr at jeg ville brukt 4999,83 kroner på å kjøre mine 4587 kilometer med min gamle bensinbil, og at jeg ville betalt 3027,42 kroner i avgifter.

Staten taper hele 59,8 øre for hver kilometer jeg og andre kjører elbil istedenfor bensinbil

Anders Lie Brenna

Jeg har altså spart 4081,25 kroner så langt på å bytte til elbil, og det utgjør en besparelse på 89 øre for hver eneste kilometer. Samtidig har staten gått glipp av 2741,43 kroner i avgifter. Det vil si at staten taper hele 59,8 øre for hver kilometer jeg og andre kjører elbil istedenfor bensinbil.

Ifølge en webkalkulator på broom.tv2.no så har min 10 år gamle bensinbil et utslipp på 159 gram/km. Det betyr at jeg ville hatt et CO2-utslipp på 0,7 tonn på de kilometerne jeg isteden har kjørt med elbil. Det betyr at det koster staten 3761 kroner i tapte bensinavgifter for hvert tonn jeg reduserer mine CO2-utslipp ved å gi meg insentiver til å gå over fra bensinbil til elbil.

Til sammenligning ligger kvoteprisen for klimagassutslipp på litt under 300 kroner per tonn - og det er mens klimakvotene ligger på et tilnærmet rekordhøyt nivå.

Merk også at dette er kostnaden per kilometer med kjøring. I denne regneøvelsen har jeg kun sett på kostnadene og besparelsene per kilometer uten å ta hensyn til avgiftsfritak og momsfritak ved innkjøp av bilen eller kostnadene ved å la elbilene kjøre gratis eller til redusert pris gjennom bomstasjoner eller på ferger. Disse kostnadene kommer i tillegg, og for staten utgjør elbilene et veldig stort inntektstap nå som elbilsalget har tatt helt av.

Det koster staten 3761 kroner i tapte bensinavgifter for hvert tonn jeg reduserer mine CO2-utslipp

Anders Lie Brenna

Som elbilist har jeg også større kostnader enn 20 øre/km. På tross av avgiftsfritakene er elbilen min den soleklart dyreste bilen jeg noensinne har eid, og den koster en del i form av renter og avdrag. Jeg må også betale forsikringen, og måtte som nevnt kjøpe en lader til å sette opp hjemme. Når disse investeringene er gjort, er imidlertid elbilen markant billigere å kjøre enn min gamle bensinbil.

Kort oppsummert:

 • Strømkostnad: 20 øre/km
 • Strømavgifter: 6 øre/km
 • Bensinkostnad: 109 øre/km
 • Bensinavgifter: 66 øre/km
 • Besparelse: 89 øre/km
 • Utslippskutt: 159 gram/km

Nå har jeg som nevnt ikke hatt bilen så lenge, men hvis jeg antar at jeg har et nogenlunde normalt kjøremønster på omtrent 16.000 km i året så tilsvarer dette:

Det er interessant å se hvor mye billigere elektrisitet er som energikilde selv med årets skyhøye strømpriser, samt hvor mye det koster for staten og hvor små kutt i CO2-utslippene man får for disse pengene.

Anders Lie Brenna

 • Strømkostnad: 3200 kr
 • Strømavgifter: 960 kr
 • Bensinkostnad: 17.440 kr
 • Bensinavgifter: 10.560 kr
 • Besparelse: 14.240 kr
 • Utslippskutt: 2,5 tonn CO2

Som nevnt innledningsvis gir ikke denne typen regnestykker det hele og fulle bildet av de totale kostnadene og besparelsene, verken for eieren, staten eller samfunnet. Regnestykket gir imidlertid noen interessante aha-opplevelser.

Selv synes jeg det er interessant å se hvor mye billigere elektrisitet er som energikilde for bilparken selv med årets skyhøye strømpriser, samt hvor mye det koster for staten og hvor små kutt i CO2-utslippene man får for disse pengene.

Så får det blir opptil enhver å gjøre opp sin egen mening om hvorvidt elbilinsentivene skal opprettholdes, på hvilket nivå og hvor lenge.

Powered by Labrador CMS