Zero og Elbilforeningen: - Nå må Stortinget ta grep for å gjøre fossile biler dyrere

Publisert

Forskjellen i avgifter mellom elbiler og utslippsbiler blir stadig mindre. Denne utviklingen må snu i 2019-budsjettet, dersom vi skal opprettholde elbilenes konkurransefortrinn, krever Norsk elbilforening og ZERO. I en pressemelding presenterer de to organisasjonene nye tall som viser at statens inntekter fra engangavgifter fra bensin- og dieselbiler gikk ned med halvannen milliard i fjor.

Utregninger fra COWI som presenteres på et debattmøte arrangert av ZERO og Norsk elbilforening på torsdag, viser at dersom engangsavgiftene hadde vært holdt på 2008 nivå, ville staten hatt 11,2 milliarder mer i inntekt i fjor.

Kun 3 milliarder av disse kommer fra elbilpolitikken - som har gitt store utslippskutt. De øvrige inntektsbortfallet på 8,2 milliardene er som følge av redusert gjennomsnittsavgift på fossile biler.

Økt bilsalg ga isolert sett 0,43 mrd mer i proveny i 2017 enn i 2016, mens lavere avgifter for bensin- og dieselbiler ga 1,34 mrd mindre i proveny og flere elbiler ga 0,63 mrd mindre i proveny.

- Stortinget har brukt milliarder nesten uten å få utslippskutt, samtidig som elbiler har blitt mindre konkurransedyktige sammenlignet med fossile biler. Nå må Stortinget ta grep for å gjøre fossile biler dyrere, krever ZERO og Elbilforeningen.

Mens eksempelvis en fossil Golf i 2018 har blitt snaut 5000 kroner billigere å kjøpe, har til sammenligning en e-Golf blitt 74.000 kroner dyrere, siden 2014. Bare en fjerdedel av dette kan tilskrives prisen for økt batterikapasitet, ifølge analyser fra analyseselskapet Bloomberg.

Stortinget har enstemmig vedtatt et mål om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025.

- Avgiftene er i dag satt ut fra målet om å få utslippene ned på 85 gram per bil - målt etter en målemetode som vi nå vet gir store feil. Det er på tide at vi innretter avgiftene for å nå nullutslippsmålet, sier Marius Holm, leder i ZERO.

 Han viser til at målet om en rask utfasing av fossildrevne biler er avhengig av at forskjellen i pris opprettholdes og gjøres enda større.

 - Avgiftslettelsene for fossilbilene er resultatet av en villet politikk over tid, i kombinasjon med juksing med utslippstall. Skal vi nå målet, må vi hente igjen etterslepet. Om vi skal nå Norges klimamål, må antallet elbiler passere 400.000 allerede i 2020, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun mener at det er viktig at det blir en tydelig forskjell i prisen mellom elbiler og utslippsbiler.

- Neste års statsbudsjett er regjeringens første mulighet til å vise at de mener alvor med elbilpolitikken. Avstanden i pris mellom elbiler og utslippsbiler må opprettholdes og helst økes, for at 2025-målet om utfasing av fossilbilsalget skal være gjennomførbart i det tempoet som er nødvendig, sier Bu.

 ZERO og Norsk elbilforening mener satsene i avgiftssystemet må tilpasses slik at de gjenspeiler det bilene faktisk slipper ut. Fra og med neste år får vi innført nye måter å teste bilene på, som gir tilgang på mer realistiske utslippstall.

 - Utviklingen må snus, og vi må begynne å hente tilbake noe av de store avgiftslettelsene som fossile biler har fått de siste årene, sier Holm.