Slik blir de nye bensin- og dieselavgiftene

Veibruksavgiften og CO2-avgiften økes med henholdsvis 6 og 2 øre literen.

I det foreslåtte statsbudsjettet økes de såkalte særavgiftene kun for å reflektere den forventede prisveksten. Det betyr at de settes opp med 1,6 prosent, avrundet til nærmeste øre.

For bensin og diesel er det snakk om tre avgifter:

  • Veibruksavgift
  • CO2-avgift
  • Merverdiavgift

Sistnevnte følger standardsatsen på 25 prosent, mens veibruksavgiften  og CO2-avgiften regnes ut pr. liter.

For bensin økes de nå til (dagens avgift i parantes):

  • Veibruksavgift: 5,27kr (5,19kr)
  • CO2-avgift: 1,06kr (1,04kr)

For diesel økes avgiftene til

  • Veibruksavgift: 3,80kr (3,86kr)
  • CO2-avgift: 1,06kr (1,04kr)

Med tanke på hvor mye bensin- og dieselprisene svinger fra dag til dag kan man kanskje legge til grunn at den marginale avgiftsøkningen vil gi lite utslag for drivstoffprisene som forbrukerne må betale. Endringene er uansett markant mindre enn avgiftsøkningene som ble iverksatt 1. januar i år.

Bensin- og dieselprisene gjorde imidlertid et markant høyere hopp enn avgiftsendringene skulle tilsi fra nyttårsaften i fjor til 1. januar i år. Faktisk økte den hele 2,5 ganger så mye som avgiftsendringene.

Som følge av de store prissvingningene utgjør avgiftene mellom 56 og 68 prosent av prisen man betaler ved pumpen.

Les også: