Konkurransetilsynet: Biodrivstoffkrav kan gi høyere bensinpris

Etterlyser en grundigere vurdering av konsekvensene av forslaget.

Om kravet til biodrivstoff i bensin og diesel økes til 20 prosent, kan det skvise ut mindre aktører og dermed føre til økte priser, ifølge Konkurransetilsynet.

– Tilsynet er bekymret for at forslaget til økt omsetningskrav for biodrivstoff vil føre til enda mindre konkurranse og høyere priser i drivstoffmarkedet, sier nestleder Øyvind Nilssen i avdeling for bygg, industri og energi i en melding på tilsynets nettsider.

Regjeringen og støttepartiene gikk i fjor inn for å øke biodrivstoff-andelen i veitrafikken til 20 prosent innen 2020, mot dagens 7 prosent. Høringsfristen for forslaget gikk ut tirsdag.

I sin høringsuttalelse viser tilsynet til at det er vanskeligere for mindre aktører i drivstoffmarkedet å få avtaler med store transportbedrifter som vil ha rent biodrivstoff eller bensin og diesel med høy andel biodrivstoff. De mindre aktørene må dermed oppfylle kravet til biodrivstoff gjennom innblanding i vanlig bensin og diesel. Når prisen på biodrivstoff er høyere enn på fossilt drivstoff, og kravet til biodrivstoff økes, vil dette gi de mindre aktørene en kostnadsulempe som innebærer at de må konkurrere på ulike vilkår i markedet, mener tilsynet.

Det etterlyser en grundigere vurdering av konsekvensene av forslaget.

– Det bør også vurderes nærmere om omsetningskravet kan innrettes på en annen måte for å unngå at mindre aktører får en kostnadsulempe, og dermed må konkurrere på ulike vilkår med de store kjedene, heter det i høringssvaret.

(©NTB)

Fakta om biodrivstoff

  • Drivstoff produsert av biologisk materiale som raps, palmeolje, sukkerrør, flis, rester av trær eller matavfall.
  • Biodrivstoff forårsaker CO2-utslipp under forbrenningen. Når planter dyrkes for å produsere nytt drivstoff, «suges» CO2 ut av lufta.
  • I utgangspunktet har biodrivstoff derfor mye lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff i et livsløpsperspektiv.
  • Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for biodrivstoff. Hvis drivstoffet produseres i land hvor regnskog hogges for å gjøre plass til mer jordbruk, kan utslippene bli svært høye.
  • Regjeringen og støttepartiene erklærte i fjor at de vil øke biodrivstoff-andelen i veitrafikken til 20 prosent innen 2020. 8 prosent skal være såkalt avansert biodrivstoff fra avfall eller skogråstoff.
  • Bruken av biodrivstoff økte kraftig i fjor, til minst 10 prosent av drivstofforbruket. Dette var mer enn myndighetene krevde i 2016. Mye av økningen skyldtes mer bruk av biodrivstoff laget av palmeolje.

(Kilder: Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Venstre, NTB)

Les også: