Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Bensin- og dieselsalget faller

Staten hentet inn ca 2 milliarder kroner i avgifter på bensin og diesel i august.

Bensinprisen var 15,92 kroner per liter i august, mens diesel kostet 14,74 kroner.

Bensinen kostet 0,02 kroner mindre og dieselen 0,30 kroner mindre i august i år enn på samme tid i fjor. Det viser oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Av bensinprisen går 60 prosent til avgifter, mens for diesel er prosentandelen 54.

Prisene på bensin og diesel har økt mer enn avgiftene de siste årene. Prisforskjellen mellom bensin og diesel er nå 1,18 kroner. I løpet av ett år utgjør det 14.160 kroner hvis du kjører 12.000 kilometer.

Prisen har sunket de siste tre månedene. Så langt i år ligger gjennomsnittsprisen på 15,67 kroner for bensin og 14,89 for diesel.

Totalt ble det solgt 261 millioner liter diesel og 98 millioner liter bensin. Dieselsalget falt med 7 milioner liter mens bensinsalget holdt seg på omtrent samme nivå som august i fjor.

Det er solgt 711 millioner liter bensin og 1941 millioner liter diesel så langt. Dette er en nedgang på 4 prosent.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,9 milliarder kroner for bensin og 2,1 milliarder for diesel i forrige måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,44 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin.

C02-avgiften utgjør 1,18 kroner per liter og er lik for bensin og diesel. Hvis særavgiftene ble fjernet, men momsen beholdt, ville bensinen ha kostet 9,49 kroner literen, mens dieselprisen ville ha vært 9,75 kroner per liter. Av bensinprisen er C02-avgiften kun 7,4 prosent, mens den er 8,0 prosent av dieselprisen.

Kilde: Artikkelen er skrevet av NTB og enerWEs automatiserte system basert på data fra SSB.