Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Høyeste bensin- og dieselpris i år

Bensin kostet 15,06 kroner per liter i februar, mens diesel kostet 14,85 kroner.

Bensin kostet 15,06 kroner per liter i februar, mens diesel kostet 14,85 kroner.

På samme tid i fjor var bensinprisen 0,17 kroner lavere og dieselprisen 0,39 kroner høyere. Det viser oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bensinprisen har en avgiftsandel på 62 prosent og er på 53 prosent for diesel.

Prisene på bensin og diesel har de siste årene steget mer enn avgiftene. Prisforskjellen mellom bensin og diesel er nå 21 øre. Over ett år utgjør det 2.520 kroner basert på en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.000 kilometer.

Prisen har økt de siste tre månedene. Gjennomsnittsprisen ligger på 14,98 kroner for bensin og 14,68 for diesel i 2019.

Det ble solgt 223 millioner liter diesel og 72 millioner liter bensin. Bensin- og dieselsalget er sesongbetont, og det var mindre enn i januar.

Det er solgt 148 millioner liter bensin og 462 millioner liter diesel så langt. Den generelle trenden er at dieselsalget øker, mens bensinsalget gradvis faller.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,7 milliarder kroner for bensin og 1,8 milliarder for diesel sist måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin.

C02-avgiften utgjør 1,16 kroner per liter og er lik for bensin og diesel. Hvis særavgiftene ble fjernet, men momsen beholdt, ville bensinen ha kostet 8,73 kroner literen, mens det ville ha kostet 9,94 kroner per liter diesel CO2-avgiften utgjør bare 7,7 prosent av bensinprisen og 7,8 prosent av dieselprisen.

Kilde: Artikkelen er skrevet av NTB og enerWEs automatiserte system basert på data fra SSB.