- Én femtedel av drivstoffet i 2020 var fornybart

- Når du fyller drivstoff på landets energistasjoner, heter produktene du tanker fremdeles det samme; bensin og diesel, men innholdet er ikke lenger bare fossilt.

Publisert

Onsdag la SSB frem petroleumsstatistikken for desember og for hele 2020.

Tallene viser at det samlede drivstoffsalget til veitrafikken i 2020 falt med seks prosent sammenliknet med 2019.

- Ikke overraskende ser vi at korona hadde en stor påvirkning også på drivstoffsalget. Lock down-perioden og de månedene hvor vi hadde de strengeste restriksjonene, er også de månedene hvor salget har vært mye lavere enn året før, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, i en pressemelding.

I perioden mars til mai falt drivstoffsalget med 15 prosent sammenliknet med de samme månedene i 2019. Dette bekreftes også at av tall fra Statens Vegvesens Vegtrafikkindeks, som baseres på 1200 trafikkregistreringspunkt. I mars og april viste denne indeksen en nedgang på nesten 25 prosent.

I årets tre siste måneder, ser man at ny innstramming av restriksjonene på nytt preget drivstoffsalget, som da er seks prosent lavere enn samme periode i fjor.

- Samtidig ser vi også på statistikken at sommermånedene ble preget av at nordmenn var flinke til å feriere i eget hjemland, og kjørte mye bil. Her er drivstoffsalget på høyde med året før, sier Nøstvik.

Bensin og diesel som ble tanket på landets energistasjoner i 2020, inneholdt rundt 20 prosent fornybart drivstoff.

- Når du fyller drivstoff på landets energistasjoner, heter produktene du tanker fremdeles det samme; bensin og diesel, men innholdet er ikke lenger bare fossilt. Cirka én femtedel av drivstoffet i 2020 var fornybart. Og dette gir klimagassreduksjoner helt uten at forbrukeren behøver å foreta seg noe som helst, sier Nøstvik.

Bruken av slikt fornybart drivstoff, er det tiltaket som har bidratt til de største reduksjonene av klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge. I 2019 bidro dette alene med reduksjon på litt over en million tonn CO2. Tallene for 2020 legger Miljødirektoratet frem i mai i år.

Alt i alt falt samlet volum av petroleumsprodukter med 13 prosent i 2020. Aller størst reduksjon har det imidlertid vært for flydrivstoff, hvor salget ble halvert i 2020 sammenliknet med 2019.

Powered by Labrador CMS