Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

3 grunner til at bensin- og dieselsalget falt i 2018

Økt antall elbiler er bare en av forklaringene.

Oppdaterte tall fra SSB viser at salget av bensin og diesel falt med henholdsvis 3 og 1,5 prosent fra 2017 til 2018. Totalt ble det solgt 1,1 millioner liter bensin og 3 milliarder diesel.

Salget av bensin har falt jevnt og trutt de siste årene, mens dieselsalget økte frem til 2016, for så å gå noe ned de siste to årene.

Drivkraft Norge er interessestasjonene for det som tidligere ble omtalt som bensinstasjonene, men som nå i større og større grad omtales som energistasjoner. De har tatt en gjennomgang av tallene, og kommet frem til at salgsnedgangen har tre forklaringer:

  1. Mer energieffektive forbrenningsmotorer
  2. Flere elbiler og hybridbiler
  3. Endret kjøremønster

Det betyr at den kraftige veksten i elbilsalget har hatt en viktig påvirkning, men at det ikke er den eneste forklaringen og kanskje heller ikke den viktigste.

Virkningsgraden på bensin- og dieselmotorer i personbiler pleier å ligge et sted mellom 25 og 40 prosent. Det vil si at mye av energien som ligger potent i drivstoffet ikke går til fremdrift. Det nøyaktige tallet er vanskelig å anslå, men over årene har motorene blitt stadig mer effektive. Det gjør at forbruket pr. kilometer går ned, og det gir også utslag i form av at totalforbruket går ned.

Når det gjelder kjøremønsteret så viser tallene at den totale kjørelengden for personbiler går opp, samtidig som kjørelengden på bensin- og dieselbiler går ned. For dieselbiler er fjoråret det første året da totalt antall kjørte kilometer har falt.

Her kan du lese Drivkraft Norges gjennomgang av bensin- og dieselsalget i 2018.