Inger-Lise Nøstvik er daglig leder i Drivkraft Norge, bensinstasjonkjedenes bransjeforening.
Inger-Lise Nøstvik er daglig leder i Drivkraft Norge, bensinstasjonkjedenes bransjeforening.

– Vi er helt avhengige av gode kortsiktige strakstiltak

De ansatte på bensinstasjoner er definert som samfunnskritiske av regjeringen. Nå ber bransjen om støtte.

Publisert

Ansatte på bensinstasjoner er satt opp på regjeringens liste over jobbene som er viktigst for Norge under koronakrisen. Der er de oppført som kritiske for å sikre forsyningssikkerhet i landet, sammen med blant annet sjåfører og ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg.

Samtidig har regjeringen også varslet tiltakspakker for å sikre minst mulig skadevirkninger for økonomien i samfunnet.

Det trengs blant bensinstasjonene. For selv om de er satt opp som samfunnskritiske, er det ingen tvil om at tiltakene reduserer aktiviteten og dermed etterspørselen etter bensin, diesel og lading av elbiler som følge av at folk oppfordres til å holde seg hjemme.

Nå forteller bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge, som representerer bensinstasjonkjedene, at situasjonen utfordrer stasjonenes og bransjens likviditet. I en pressemelding skriver de at bransjen trenger støtte fra de lovede tiltakspakkene.

– For å sikre arbeidsplasser og opprettholdelse av den samfunnskritiske infrastrukturen for leveranse av drivstoff, legger vi derfor til grunn at bransjens aktører omfattes at tiltakspakkene som Stortinget har behandlet denne uken, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun forventer at de kommende tiltakspakkene også vil gjelde for drivstoffbransjen.

– Vi er helt avhengige av gode kortsiktige strakstiltak for å sikre likviditeten for næringsaktørene i hele verdikjeden. Utover de nylig vedtatte tiltakene, som omhandler utsatt innbetalingsfrist for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, vil vi også be om at det innvilges utsettelse av innbetaling av særavgifter, sier Nøstvik.

Nøstvik trekker frem at innbetaling av særavgifter gjøres hver måned og at utsatt innbetalingsfrist vil være et raskt og godt tiltak for å avhjelpe likviditeten for bransjen i denne krevende tiden.

– Vi oppfatter at det i regjeringens varslede tiltakspakke med gunstige låne- og garantiordninger, er på trappene ytterligere ordninger for å sikre næringslivet likviditet. For vår bransje er det viktig at disse ordningene også må gjelde næringsaktører som selger og kjøper produkter fra våre medlemmer i drivstoffbransjen, sier Nøstvik.