- En stasjon kan selge fra et par tusen liter til flerfoldige titusen liter daglig

Publisert

Det selges omtrent 100 millioner liter bensin hver måned i Norge, og det går nedover. For noen år siden ble det solgt 125 millioner liter i måneden, og alt tyder på at nedgangen vil fortsette.

Det ser vi blant annet i nedgangen i antall bensinstasjoner. Ved utgangen av 2015 var det 1580 bensinstasjoner i Norge, ifølge tall fra Norsk Petroleumsinstitutt. Det har vært en jevn nedgang siden det var 1689 bensinstasjoner tilbake i 2006.

På mange måter er bensinstasjonene enklere enn ladestasjoner da de i praksis er butikker med en stor tank under bakken. Ladestasjoner må derimot ha mer omfattende strømtilknytning for å kunne levere elektrisitet. På den annen side er det en omfattende logistikk å transportere drivstoffet ut til bensinstasjonene.

Vi spurte Cirkle K (tidligere Statoil) om hvor mye en typisk bensinstasjon selger i løpet av en dag.

- Dette varierer med størrelsen og beliggenheten på stasjonen. En enkelt stasjon kan selge fra et par tusen liter til flerfoldige titusen liter daglig, sier Anders Kleve Svela, senior fuel product manager i Cirkle K, til enerWE.

Hvis vi deler det månedlige salget på 100 millioner liter på 1580 bensinstasjoner, får vi et snitt på ca 63.300 liter bensin pr. bensinstasjon. Da kommer diesel i tillegg.

For å håndtere disse mengdene er det store variasjoner i hvor store tanker bensinstasjonene har under bakken.

- Dette også varier med størrelse på stasjon, beliggenhet, salg, osv. Fra 10-60.000 liter kan forekomme, Hvis man inkluderer alle produkter vil man fort komme et sted mellom over 100.000 og 200.000 liter på en stor stasjon, sier Kleve Svela.

Han forteller også at det varierer veldig mye i hvor ofte bensinstasjonene får påfyll.

- Fra 1-2 ganger daglig til en gang i uka, sier Kleve Svela.

Tankbilene som kjører rundt har en kapasitet på over 40.000 liter, noe som grovt sett tilsvarer at hver tankbil kjører rundt med påfylling til omtrent 1000 biler. Hver tankbil har som regel med seg alle de forskjellige bensintypene, samt diesel, fordelt på flere tanker.

Det er store mengder som transporteres, og selv om det noen steder er lange reisestrekninger, går det en tankbil til hver bensinstasjon.

- Vi tilstreber fulle lass til våre stasjoner. Det er mest effektiv transport, sier Kleve Svela.

Det tilsvarer omtrent 2.500 månedlige turer bare for bensinen. Det blir det fort mye penger av.

Bensinprisen avhenger først og fremst av avgiftene, men transportkostnadene har også en del å si for sluttprisen som kundene må betale.

- Dette er avhengig av avstanden fra der produktet er lagret. Eksempelvis så forsynes både CK Furuset og CK Otta fra Sjursøya. Det er noen få kilometer og tar et kvarter å kjøre til Furuset, mens det er nesten 30 mil til Otta og turen tar over 4 timer. Transportpåslaget på Otta er dermed høyere enn på Furuset, sier Kleve Svela.

Her ligger Norges 1580 bensinstasjoner: