Salget svinger veldig fra måned til måned, men over tid viser tallene at dieselsalget øker samtidig som bensinsalget synker.
Salget svinger veldig fra måned til måned, men over tid viser tallene at dieselsalget øker samtidig som bensinsalget synker.

Bensin- og dieselavgiftene oppjusteres med 10 og 8 øre literen

Publisert

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019, og der gjøres det justeringer av diverse avgifter.

Når det gjelder avgifter på bensin og diesel, er det to særavgifter som ilegges i tillegg til den ordinære merverdiavgiften. Veibruksavgiften skal dekke kostnader som bilbruken påfører samfunnet, mens CO2-avgiften skal dekke opp for utslippskostnadene.

For bensin øker veibruksavgiften fra dagens 5,17 kroner pr. liter til 5,25. Det er en marginal oppjustering på 1,5 prosent. Tilsvarende økes veibruksavgiften på diesel fra 3,75 til 3,81 kroner/liter. Det er en økning på 1,6 prosent.

Samtidig økes også CO2-avgiften for både bensin og diesel fra 1,16 kroner til 1,18 kroner literen.

Det betyr at bensinavgiftene økes med 10 øre og dieselavgiftene økes med 8 øre pr. liter. Merverdiavgiften ilegges forøvrig også på særavgiftene.

Avgiftsøkningene er i seg selv små, men det gjøres mens bensinprisene er på sitt høyeste nivå noensinne. Særavgiftene utgjør forøvrig henholdsvis 6,41 og 4,97 kroner pr liter for bensin og diesel.

Her kan du selv sjekke hvor mye du betaler i bensinavgifter på enerWE's interaktive bensinpriskalkulator.

Les også: