IKM Subsea-ansatte i lykkerus

Publisert

Belønnes med 5 nye år.

IKM Subsea vinner ROV-kontrakt med KL Sandefjord og KL Saltfjord til en verdi av 140 millioner.

IKM Subsea feirer at ROV service-kontrakten med KL Sandefjord og KL Saltfjord nå er blitt forlenget med fem år og vil vare frem til midten av 2020. I tillegg er det en to års opsjon utover de første 5 årene. Forlengelsen av kontrakten har en verdi i størrelsesorden 140 millioner kroner.

Trygghet blant de ansatte

Ben Pollard, administrerende direktør i IKM Subsea, mener kontrakten gir trygghet for de ansatte.

Det å kunne knytte opp utstyr og personell på lange kontrakter i disse krevende tider blir ekstremt viktig. Vi sloss om hver eneste oppdrag, at vi da kan ha en del langsiktige kontrakter i bunn skaper mer arbeidsro, sier Pollard til enerWE.

IKM Subsea har siden 2011 hatt to Merlin WR200 Workclass ROV ombord på "K" Line Offshore skipene. I tillegg til  ROV’ene er det også med personell og det blir levert andre relaterte tjenester.

Lykkerus internt

Pollard forteller at dette er fartøy de ansatte liker å jobbe på.

Vi kunngjorde denne kontraktsforlengelsen i forbindelse med et allmøte for en liten stund tilbake og det ble meget positivt mottatt av både onshore- og offshoreansatte. K-Line har båter med både høy standard og spesifikasjon, og er fartøyer som våre ansatte liker å arbeide på.

Gjorde seg fortjent til kontrakten

Pollard mener et utmerket samarbeid med "K" Line Offshore de siste fire årene, i kombinasjon med høy kvalitet på tjenestene er årsaken til at kontrakten ble utvidet med fem nye år.

KL Sandefjord og KL Saltfjord er de to mest slagkraftige ankerhåndteringsfartøyene som opererer i Nordsjøen. Gjennom kombinasjonen av høy slepekraft og de gode ROV- tjenestene levert av IKM Subsea opplever vi å ha et konkurransefortrinn hos mange av våre kunder. Vi ser for oss et fortsatt godt og langvarig samarbeid med IKM Subsea" sier Tomoyuki Okawa, administrerende direktør i "K" Line Offshore AS i en pressemelding.