The Times They Are A Changin

Publisert

Ny tidevannsstrøms ROV.

Nå utvikler IKM ny tidevannsstrøms ROV, skriver selskapet på sine nettsider.

Forskning og utvikling er et satsingsområde for oss slik at vi hele tiden utvikler oss som en kvalitetsleverandør til olje- og offshoreindustrien, sier Ben Pollard, managing director i IKM Subsea AS. Selskapet jobber nå med å utvikle en ny ROV som vil være mye sterkere enn tilsvarende ROV-er i samme størrelse, ifølge Pollard.

IKM Subsea sine fasiliteter på Bryne

Merlin UCV er utviklet med Statoil sin IMR og drillsupport spec. som utgangspunkt. Dette er utfordrende jobber som krever stor kapasitet på fremdrift og subsea verktøy som kan løse de omfattende oppgavene.

En utfordring for nøyaktige simuleringer av en ROV er knyttet til oppførselen i vann. Grunnleggende tester gjøres derfor i tank for å studere hvordan den reagerer. God stabilitet bidrar til å redusere arbeidsuhell og skaderisiko under alle type operasjoner. Utviklingen av denne nye ROV-en vil i vesentlig grad bidra til å redusere risikoen for uhell, og det er et svært viktig aspekt for IKM.

FoU-satsing åpner for nye markeder

IKM Subsea har per i dag 23 ROV-systemer for utleie, og normal virksomhet for selskapet er oppdrag knyttet til vedlikehold, installasjon og overvåking subsea. Når de nå satser på en helt ny type ROV, er dette et stort løft for selskapet og en satsing som vil gå over flere år.

Bakgrunnen for utviklingen av den nye ROV-en er en del av strategien om å vinne enda mer av IMR og drillsupport markedet. Vår første prototype som vi utvikler nå vil være klar rett før sommeren og vil da gi oss innpass i nye markeder. For å kunne vokse må vi tørre å satse, understreker Pollard.

Markedet har endret seg siden den gang, men IKM Gruppen har helt siden oppstarten i 1989 hatt fokus på vekst og satset målbevisst på forsknings- og utviklingsprosjekter. Det har bidratt sterkt til at Gruppen har holdt seg konkurransedyktig.

IKM Gruppen har mottatt SkatteFUNN til ulike FoU-aktiviteter

Næringslivet utfører nesten halvparten av all forskning og utvikling (FoU) i Norge. Det meste finansieres av bedriftene selv, men et stadig voksende antall bedrifter benytter seg av SkatteFUNN-ordningen. Flere av selskapene i IKM Gruppen har i samarbeid med Nofas søkt om, og mottatt, SkatteFUNN til sine FoU-prosjekter.

Ordningen med SkatteFUNN er et bra virkemiddel for å kunne øke fokus på FoU, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon, understreker Ben Pollard. Vi har det som skal til i IKM, men vi ønsker velkommen en enda sterkere politisk vilje til å øke bistanden til finansieringen av FoU-prosjekter. Skal norske selskaper klare å hevde seg som konkurransedyktige i den stadig økende, globale konkurransen er mer satsing på innovasjon helt nødvendig, sier Pollard.

Vår nye ROV vil gi IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked, vi ser frem til å lansere den på markedet!