Statsministeren på møte om å fase ut oljesubsidier

Publisert

Kritiseres for oljepolitikken her hjemme.

I forkant av klimatoppmøtet i Paris, skal statsminister Erna Solberg (H) på møte i en gruppe som vil fase ut oljesubsidier. Samtidig kritiseres skattesystemet her hjemme for å subsidiere oljeleting.

Vært med i støttegruppe siden 2010

Siden 2010 har Norge vært med i gruppen Friends of Fossil Fuels Subsidy Reform, og det er her Solberg stiller til møte på mandag, skriver Vårt Land.

Gruppen på åtte land oppfordret i april til en utfasing av subsidier til fossilt drivstoff, fordi slike subsidier «er skadelige for miljøet og økonomisk utvikling». I 2013 ble det gitt 550 milliarder dollar i subsidier til fossilt brensel på verdensbasis, fire ganger så mye som den samlede utviklingshjelpen.

  • Storbritannia trekker karbonfangstsatsning i siste liten
  • Subsidier hindrer utvikling

    Bellona-leder Frederic Hauge synes det er bra at Solberg deltar på møtet.

    – Gruppen gjør et viktig arbeid. Fossilsubsidier hindrer omstilling i verden og gjør at stater låser seg til fossile brensler, sier han i en epost. Samtidig er Bellona blant dem som kritiserer den norske staten og mener skatteregimet for oljeselskaper indirekte subsidierer leting etter nye oljeforekomster.

    Gir tilsvarende inntekter

    Selskapene betaler 78 prosent i skatt på inntekter, men det betyr også at de får en tilsvarende skattefordel av utgiftene til blant annet oljeleting. Organisasjonen Norsk olje og gass sier at så lenge staten får inn mer enn det som går ut med disse reglene, er dette ikke subsidier.

Powered by Labrador CMS