Christian Eriksen er fagsjef i miljøstiftelsen Bellona.
Christian Eriksen er fagsjef i miljøstiftelsen Bellona.

- Bellona skal gjøre sitt for at etterspørselen etter olje skal falle som en stein

Møt Bellonas Christian Eriksen i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Christian Eriksen

Alder: 34 år

Stilling: Fagsjef

Arbeidsgiver: Miljøstiftelsen Bellona

- Bellona har jo snakket om sammenhengen mellom miljøendringer og økt risiko for virusoverføring. Har vi grunn for å være redde?
- Frykt er ikke alltid så produktivt, men vi skal definitivt være årvåkne. Forskning har blant annet vært inne på hvordan ødeleggelse av natur og habitater fører til oppblomstring av grupper av dyr som er tett forbundet med spredning av zoonotiske sykdommer. Mer generelt virker klima- og miljøendringer som en forsterker av allerede eksisterende tendenser og kommer til å endre vår hverdag på mange ulike måter fremover.

Mange sitter nok igjen med samme følelse som oss, at denne krisen ble nok en mulighet til omstilling som vi i Norge har kastet bort.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Vi har i alle fall fått langt mer å gjøre! Både med å spille inn grønne politiske satsinger og å forsøke å begrense omfanget av saker som oljepakken, et vanvittig veddemål på høy oljepris. Det har vært vanskelig å sette miljøsaken høyt nok på den politiske agendaen, og tiden har vært for knapp for en god og involverende offentlig debatt. Mange sitter nok igjen med samme følelse som oss, at denne krisen ble nok en mulighet til omstilling som vi i Norge har kastet bort. En ekstra utfordring oppi det hele, er at kriser typisk gir mindre ressurser til å gjøre jobben. Bellona støttes blant annet av aktører i næringslivet, men støtte kan også være vanskelig å opprettholde i slike tider. Det har vært rimelig krevende å unngå permitteringer. Og vi kan vel skyte en hvit pinn etter støtte tilsvarende millionstøtten til ONS – Bellona har ikke fått ei krone.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Det vil jeg absolutt si! Men kanskje ikke alltid der hvor oppmerksomhet virkelig behøves, som vannkraftens manglende evne til å reinvestere og oppgradere, behovet for ladeinfrastruktur i forbindelse med 2025-målet om nullutslipp i nybilsalget, manglende infrastruktur langs kysten for halvering av utslipp fra skipsfarten, hvor kostbar regjeringens biodrivstoffsatsing faktisk er og hvor lite realisme det er om fremtidig tilbud, og så videre, og så videre.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Vi trenger en lang rekke løsninger for å erstatte fossile utslipp fra energiforbruk. Ny produksjon fra fornybare energikilder, nye lagringsmedier som batterier i grid-størrelse, utslippsfrie energibærere som hydrogen og ammoniakk. Løsninger finnes, men implementering og oppskalering tar tid. Utfordringen er at dette ikke kommer til å skje over natta, samtidig som vi må sørge for store nok kutt raskt. Et eksempel er at EU vil satse knallhardt på grønt hydrogen – som er en god løsning, men hvor de reelle utslippskuttene er avhengige av storstilt utbygging av fornybar energiproduksjon. Bellona mener derfor hydrogenproduksjon fra gass med karbonfangst og -lagring vil spille en sentral rolle i å dra i gang hydrogenøkonomien. Denne teknologien kan levere utslippsfri energi innen få år.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi er på riktig vei, men det går fortsatt seint. Direkte elektrifisering der det er mulig, er vår mest effektive måte å erstatte fossilt forbruk. Likevel må den samme kampen vinnes igjen og igjen, best eksemplifisert av de stadige innleggene med påstander om at fossilbiler er mer klimavennlige enn elbiler. Skal vi legge den ballen død nå, eller? Utover det skulle jeg gjerne sett mer samarbeid mellom miljøer som jobber med komplementerende løsninger, for eksempel batteri og hydrogen, heller enn rivalisering og småkjekling. Vi trenger begge deler.

Likevel må den samme kampen vinnes igjen og igjen, best eksemplifisert av de stadige innleggene med påstander om at fossilbiler er mer klimavennlige enn elbiler. Skal vi legge den ballen død nå, eller?

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg bor i en gammel bygård med god trekk og relativt sett høyt energiforbruk, men begrenser det med dunkel belysning og å skru ned gulvvarmen på badet såpass at samboeren blir forbanna.

Vindkraft på land og til havs er løsninger som vi trenger i det store energipuslespillet, og utbygginger må gjøres på en miljøvennlig måte.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vindkraft på land og til havs er løsninger som vi trenger i det store energipuslespillet, og utbygginger må gjøres på en miljøvennlig måte. Disse må komplementeres av en reell satsing på solceller på hus og næringsbygg, oppgradering av vannkraften. energieffektivisering, bergvarme og så videre. Disse teknologiene er kjente, konkurransedyktige og har generelt mindre natur- og miljøkonsekvenser.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Den dagen vi eventuelt flytter inn i eget hus er det høyaktuelt!

Små endringer er bra, men for å nå klimamålene, må vi endre systemene som ligger til grunn for alle de valgene vi tar i hverdagen.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Hjemme er vi opptatt av alle de små tingene vi kan gjøre, reise utslippsfritt, ikke ha bil, spise mindre kjøtt, kutte i forbruk. På jobb spammer jeg ministre og stortingspolitikere med forslag til nye satsinger, utslippskutt, næringsutvikling. Små endringer er bra, men for å nå klimamålene, må vi endre systemene som ligger til grunn for alle de valgene vi tar i hverdagen.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det har jeg ingen formening om. Bellona skal gjøre sitt for at etterspørselen etter olje skal falle som en stein fremover og gjøre nye oljeinvesteringer ulønnsomme.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Absolutt ikke. Sjeføkonomen i Equinor sa for noen år siden noe slikt som at vi skal slite med å levere nok olje og gass innenfor halvannengradersmålet. La oss håpe han får rett, men ikke på den måten han tror.

- Har du flyskam?
- Privat flyr jeg sjelden, så jeg har ikke så mange anledninger til det. For Bellona, som en miljøorganisasjon med tilstedeværelse i flere land og ambisjon om å påvirke i riktig retning, er det imidlertid nødvendig med en viss reisevirksomhet – men også her er vi bevisst på å velge klimavennlig transport der vi kan.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Man kan si mye om Twitter, men for meg er det en kilde til mye god og oppdatert informasjon. Ellers er Bloomberg Green og Quartz’ «Race to Zero Emissions» blant de kildene jeg leser jevnlig. Og både store og små kan ha glede av «Grønne greier» og «Hva er greia med klima?»!

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS