Behovet for energi øker i takt med befolkningsveksten på jorden. Derfor kan ikke oljenæringen avvikles

Publisert

...men Bellona vil erstatte oljejobbene med karbonfangst.

Norsk olje og gass publiserte nylig en rapport med to scenarioer for hva som vil skje hvis staten bestemmer seg for å redusere eller stanse petroleumsvirksomheten helt.

De to scenarioene Norsk olje og gass tegner opp er 1: umiddelbar avvikling av oljenæringen og 2: stopp i nyinvesteringer. Rapporten fikk stor medieoppmerksomhet, og har vekket sterke reaksjoner. (Les mer om rapporten under).

To milliarder nye mennesker trenger energi frem mot 2050

Norsk olje og gass har ikke troen på at Norge kan fase ut olje- og gassnæringen innen 2020, og mener at næringen vil stå sterk i Norge i flere tiår.

- Tror dere at det er realistisk å fase ut olje og gassnæringen innen 2020?

- Nei, vi har troen på at olje og gass-næringen vil stå sterkt i Norge i flere tiår fremover. Dette fordi vi mener at norsk olje og gass kan bidra til å løse en dobbel utfordring vi står overfor: Menneskenes velferd avhenger av tilgang på energi. Samtidig må klimagassutslipp holdes nede for å hindre global oppvarming. Det blir to milliarder flere mennesker fram mot 2050. Hundrevis av millioner skal samtidig løftes ut av fattigdom til et bedre liv. Det vil kreve enorme mengder energi, forteller Einar Fannemel, kommunikasjonsrådgiver i Norsk olje og gass til enerWE.

Samtidig legger Fannemel vekt på at hvis Norge kutter i naturgass vil det i beste fall bli erstattet av gass fra andre land med minst dobbel så høye utslipp i produksjon eller i verste fall erstattet av kull med minst dobbelt så høyt utslipp. Det mener Norsk olje og gass ikke er god klimapolitikk.

- Ingen i miljøbevegelsen har kommet med krav om utfasing fra 2020

Hallstein Havag, fagsjef i Bellona mener at dette er klassisk skremselspropaganda fra Norsk olje og gass, og at ingen fra miljøbevegelsen har kommet med krav om en slik utfasing.

- Bellona har tatt til orde for en styrt avvikling samtidig som vi må fokusere på noe annet i fremtiden. Vi har et sterkt ønske om at må gjøre oss uavhengige fra oljeinntektene, og finne alternative næringer som slik at vi får flere ben å så på i fremtiden, sier Havag til enerWE.

 • Oljeselskap sviktet kjøpsavtale på norsk sokkel til nær 4,7 milliarder kroner
 • Vil redde oljejobbene med karbonfangst

  Når det kommer til nye arbeidsplasser for de ansatte i oljebransjen peker Bellona på den norske delen av Nordsjøen, som de mener kan bli det store co2-lageret for store deler av Europa, hvis man begynner utviklingen for å legge til rette for karbonfangst og -lagring.

  - England har regnet ut av dette feltet kan skape 15.000-30.000 arbeidsplasser på britisk side, det er ingen grunn til at det ikke kan skapes minst like mange arbeidsplasser på norsk side, avslutter Havag.

  Rapportens omfang

  De to scenarioene Norsk olje og gass tegner opp er 1: umiddelbar avvikling av oljenæringen og 2: stopp i nyinvesteringer. Det er basert ut på en skjønnsmessig vurdering, men det er allikevel regnet ut fra et realistisk scenario.

  Umiddelbar avvikling

  Umiddelbar avvikling som er det mest urealistiske scenarioet bygge på at alle nyinvesteringer opphører og at feltene stenges ned så raskt det lar seg fysisk gjøre.

  Her anslår Norsk olje og gass at kontantstrømmen vil være netto null i kontantstrøm fra 2020. Det vil utgjøre et årlig tapt handlingsrom på 100 milliarder.

  • Statoil vil skvise ut alt de kan fra Oseberg - investerer nye 8,2 milliarder kroner
  • Taper personskatt og arbeidsgiveravgift

   Samtidig jobber det i dag ca. 300 000 personer innen olje og gass og disse har et relativt høyt lønnsnivå som er estimert til å være ca. 250 000 kroner over det man vil ha i andre bransjer. Dette betyr at samtidig som man har et årlig tapt handlingsrom på 100 milliarder vil staten samtidig miste inntekt fra både personskatt og arbeidsgiveravgift.

   I det gitte scenarioet forutsetter man at disse får nye arbeidsplasser med en gjennomsnittlig lønn og dermed vil statens inntekt fra personskatt og arbeidsgiveravgift falle med over 40 milliarder kroner årlig. Samlet reduksjon av handlingsrom i scenarioet blir dermed ca. 140 milliarder kroner i året.

   Stopp i nyinvesteringer kan koste Staten opp mot 70 milliarder årlig

   Det andre scenariet som Norsk olje og gass har lagt frem handler om at man stopper å investere i nye prosjekter. Gjøres dette vil kontantstrømmen gå ned allerede etter få år. Først på grunn av manglende bidrag på tilførsel fra letevirksomhet.

   Det vil gi et årlig bortfall av inntekter til SPU på 50 milliarder kroner årlig fra 2020-24, 100 milliarder årlig i perioden 2025-30 og 50 milliarder i perioden 2031-60.

   Det vil gi et samlet inntektsbortfall på totalt 2 350 milliarder kroner, tilsvarende 1 040 milliarder kroner i nåverdi ved 4 prosent diskontering. Det vil gi et årlig tapt handlingsrom på i overkant av 40 milliarder kroner årlig, samtidig som man i dette scenarioet forutsetter at 200 000 jobber med høyt lønnsnivå vil ryke. Dermed blir det årlige bortfallet av personskatt og arbeidsgiveravgift på i underkant av 30 milliarder kroner. Summen blir da ca. 70 milliarder kroner årlig i tapt handlingsrom.

   • Tenk om vi ikke hadde funnet olje på lille julaften?
   • Statsbudsjettet og velferden endres totalt

    Konsekvensene av et bortfall av 70-150 milliarder vil føre til at staten må føre et helt annerledes statsbudsjett enn det vi ser i dag. Dette vil gå utover velferden som man kjenner til i dag. Gode ordninger vil måtte avvikles eller nedtones med mindre man velger å øke skattetrykket betydelig.

    Dette er heller ikke hyggelig lesning. Ved stopp i nyinvesteringer vil man måtte øke beskatningen på 26 000 kroner per person per år (gitt 2,7 millioner yrkesaktive). Tilsvarende vil et bortfall på 140 milliarder kroner koste skattebetalerne 52 000 kroner i økt beskatning i året.