Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg
Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg

Oljesmellen større enn nødvendig

Publisert

Bellona kritiserer oljeaktører.

Miljøstiftelsen Bellona mener oljesmellen har blitt større enn nødvendig, og at arbeidsledigheten kunne blitt redusert dersom oljeaktører tar tak i de store oppgavene som venter på norsk sokkel. Nå lanserer stiftelsen en tipunktsliste for å bremse ledigheten i oljebransjen.

Større oljesmell enn nødvendig

Bellona mener krisen i oljebransjen er større enn den hadde trengt å være, og oppfordrer derfor både oljeselskaper og myndigheter til handling, skriver Klassekampen. Fagleder Hallstein Havåg i Bellona mener det er mange arbeidsppgaver som venter på å bli gjort.

Det er ikke slik at Bellona jubler når oljearbeidere får sparken. Vi ser en rekke oppgaver på sokkelen som selskapene burde løse nå som prisene er lavere. Plugging av brønner og vedlikehold av plattformer er to åpenbare oppgaver.

Mener selskapene utsetter oppgaver

Havåg mener både selskapene og staten vegrer seg for å ta fatt på de mange store oppgavene som venter på sokkelen.

En del av punktene på lista er tiltak som fortsatt er ugjort, som oljebransjen må ta tak i. Dette gjelder spesielt når det kommer til vedlikehold og plugge brønner.

Krever skifte til fornybar teknologi

Bellona mener staten heller ikke har gjort nok for å kartlegge gunstige områder for CO2-lagring, kreve såkalt meroljeutvinning i eksisterende felt, endre skattereglene og støtte pilotprosjekter for havvind og andre fornybare teknologier. Dessuten ber stiftelsen regjeringen foreslå tiltak for kompetanseoverføring fra oljesektoren til andre deler av industrien, samt satse på nettutvikling i Nordsjøen og omlegge infrastruktur til elektrifisering.

Bellonas ti punkter:

• Staten må kartlegge gunstige områder for CO2-lagring.

• Selskapene må bruke ledig kapasitet til å plugge gamle oljebrønner.

• Ledig arbeidskraft kan utføre vedlikeholdsarbeid.

• Staten må kreve meroljeutvinning i eksisterende felt.

• Skattereglene må endres, så oljeskatteordningen ikke omfatter overskridelser utover planen Stortinget har godkjent.

• Staten må støtte pilotprosjekter for havvind og andre fornybarteknologier.

• Regjeringen må foreslå tiltak for kompetanseoverføring fra oljesektoren til andre deler av industrien.

• Storstilt nettutvikling i Nordsjøen, omlegging av infrastruktur til elektrifisering.

• Petroleumstilsynet og petroleumskompetansen i Økokrims miljøkrimavdeling må styrkes.

• Oljevernberedskapen må styrkes