Oslo
Oslo

Norge er 2 prosent mer elektrifisert på to år

- Det er alt for lite om vi skal nå Norges klimamål.

Publisert

Elektroforeningen (EFO) og Bellona arrangerte i dag et webinar der de presenterte nye tall for hvordan det går med elektrifiseringen av Norge.

Dette er en rapport de også lagde for to år siden, og da kom de frem til at Norge var 51 prosent elektrifisert. I dagens rapport forteller de at det nå har økt til 53 prosent.

- Det er alt for lite om vi skal nå Norges klimamål, sier næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie.

Han mener at elektrifisering er det viktigste norske klimatiltaket, og ber politikerne få opp farten.

EFO og Bellona har sammen laget nettstedet Elbarometer.no. Der vises det hvor elektrifisert Norge er, både som helhet og fordelt på sektorer.

Den eneste hovedsektoren som kan vise til fremgang og økt elektrifisering er transportsektoren. Den økte elektrifiseringsgraden er drevet frem av særlig flere elbiler og introduksjonen av en rekke elektriske ferger. Veitransporten har gått fra 7 prosent elektrifisering i 2018 til 13 prosent elektrifisering i 2020. Kysttransporten har gått fra 0 prosent til 3 prosent i samme tidsrom. Dette er store sektorer som dermed drar landsgjennomsnittet opp.

Energisektoren oppgis å ha en elektrifiseringsgrad på 72 prosent. Det er fordi strømnettverket får tilnærmet 100 prosent av strømmen fra fornybare energikilder. Det som trekker ned er fossilt forbruk knyttet til fossil spisskraft og drift av gasskraftverket på Melkøya.

Her kan du se mer om elektrifiseringen på elbarometer.no.