Joakim Hauge er leder for bio-programmet i Bellona.
Joakim Hauge er leder for bio-programmet i Bellona.

Advarer mot å nedprioritere klima: -Vil svekke vår evne til å takle noen av vår tids aller største utfordringer

Miljøstiftelsen Bellona roper varsko om at klima, miljøødeleggelser og økt risiko for nye pandemier henger sammen.

Publisert Sist oppdatert

Både i sosiale medier og i nyhetsbildet har klima- og miljøorganisasjonenes varsko om å ikke glemme klimakrisen selv om verden står midt oppe i en pandemi, vært gjenstand for debatt.

Hos miljøstiftelsen Bellona understreker leder for bio-programmet, Joakim Hauge, at det er helt naturlig at koronakrisen overskygger klimakrisen akkurat nå.

For verdens klima er det ikke oppmerksomhet, men vilje til handling og omstilling som mangler.

- Korona-pandemien er en akutt krise som påvirker menneskers hverdag i nær sagt alle land. Det er naturlig og nødvendig at dette får betydelig oppmerksomhet. For verdens klima er det ikke oppmerksomhet, men vilje til handling og omstilling som mangler. Skulle koronasituasjonen føre til at klima og miljøødeleggelser havner lengre ned på den politiske prioriteringslisten, vil det svekke vår evne til å takle noen av vår tids aller største utfordringer. Klima, miljøødeleggelser og økt risiko for nye pandemier er også nært knyttet sammen, sier han til enerWE.

Når enerWE spør Hauge om han mener klimakrisen er større - og kanskje farligere - enn koronakrisen, trekker han frem tid som et viktig aspekt.

- Korona er en pandemi som ikke bare har ført til flere hundre tusen dødsfall, men som også har hatt en rekke andre negative konsekvenser for mennesker og samfunn verden over. Effektene vil fortsette å ramme verdenssamfunnet i flere år, men tidsperspektivet er allikevel relativt kort, sier han.

- Potensial for skadevirkninger i uoverskuelig fremtid

Hauge trekker frem en studie nylig presentert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS (Procedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), som peker på skadene klimaendringene påfører verden.

Klimaendringene har ikke bare et voldsomt potensial for skadevirkninger på mennesker og samfunn i uoverskuelig fremtid, det påvirker også verdens økosystemer, selve livsgrunnlaget vårt.

- Den konkluderte med at klimaendringer i løpet av 50 år vil medføre at mellom én og tre milliarder mennesker må leve utenfor de klimaforholdene menneskeheten har levd under gjennom de siste 6000 årene. Klimaendringene har ikke bare et voldsomt potensial for skadevirkninger på mennesker og samfunn i uoverskuelig fremtid, det påvirker også verdens økosystemer, selve livsgrunnlaget vårt, sier Hauge.

Dette gjør Bellona særdeles bekymret.

- De siste 50 årene er områder med urørt natur på land og i havet halvert, og opp mot en million arter er antatt truet av utryddelse. Akselererende klimaendringer vil medføre en ytterligere trussel mot verdens hardt pressede økosystemer. FNs miljøprogram peker på avskoging, arealbruksendringer og klimaendringer som nøkkelfaktorer til økt forekomst av zoonotiske sykdommer som korona. Dette støttes av en rekke forskningsrapporter som den senere tiden har pekt på sammenhengen mellom miljøødeleggelser, klimaendringer og økt risiko for pandemier.

Og selv om det ikke er noen quick-fix for klimaet, er det nå behov for en storstilt satsing - for å redde jorden, mener Hauge.

- For å redusere sjansen for fremtidige pandemier som korona og for å adressere klimakrisen er det altså behov for en massiv og helhetlig satsing på helse, klima og bærekraftig forvaltning av jordas økosystemer, avslutter han.